Vitamin D Profile – komplett D-vitamintest

Vitamin D Profile är ett laboratorietest som mäter vitamin D3, vitamin D2 och den totala D-vitaminnivån. D-vitamin är ett vitamin/hormon som produceras i huden när den utsätts för UV-strålning. Forskning visar att många individer kan ha brist på D-vitamin och särskilt utsatt är befolkningen på de nordliga breddgraderna som inte exponeras för tillräckligt mycket solljus.
Detta är ett komplett D-vitamintest som visar om du behöver mer eller mindre D-vitamin.

Denna kompletta D-vitaminprofil bidrar till att övervaka och identifiera D-vitaminbrist som en potentiell orsak till hälsoproblem. D-vitaminnivåer under 32 ng/ml anses vara bristfälliga (forskning pågår för att fastställa definitiva rekommendationer – vissa experter föreslår att nivåerna ska vara> 50 ng/ml för optimal hälsa). Brist kan vara närvarande även när det inte finns några symptom, men det är enkelt att rätta till och kan lösa ett antal subkliniska hälsoproblem och minska risken för allvarligare sjukdomar. Även för mycket D-vitamin kan orsaka ohälsa.

Indikationer och riskfaktorer:

 • Akne
 • Bröstmatade spädbarn
 • Cancer
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Kronisk ländryggsmärta
 • Mörk hud
 • Depression
 • Diabetes typ 1 och 2
 • Fibromyalgi
 • Obesity
 • Hyperinsulinemi
 • Hypotyreos
 • Ökad mängd bukfett
 • Multipel skleros (MS)
 • Icke-specifik muskuloskeletal smärta
 • Fetma
 • Osteomalaci
 • Osteoporos
 • Psoriasis
 • Reumatoid artrit
 • Schizofreni
 • Stroke
 • Äldre individer

Följande testas:

 • Vitamin D, 25-OH, D2
 • Vitamin D, 25-OH, D3
 • Vitamin D, 25-OH, Total

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Detta test använder vätskekromatografi/tandem-masspektrometri (LC-MS/MS) och deltar i DEQAS (Vitamin D External Quality Assessment Scheme), vilka gör kontrollprover för att säkerställa analysnoggrannheten. Metodnoggrannheten säkerställs också genom standardisering med National Institute of Standards and Technology (NIST) Vitamin D standard reference materials.

Pris för test: 104,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här