Stool Chemistry – mag-tarmtest

Stool Chemistry är ett laboratorietest för omfattande utvärdering av mag-tarmhälsa. Detta mag-tarmtest hjälper till att identifiera orsakerna till mag- och tarmrelaterade symptom och kroniska systemiska tillstånd, genom att mäta viktiga markörer för matsmältning, absorption och inflammation.

Viktig information om matspjälkning och absorption kan fås genom nivåerna av elastas (exokrin pankreatisk sufficiens), fett, muskel fibrer och vegetabiliska fibrer och kolhydrater i avföringen. Inflammation kan öka tarmpermeabiliteten väsentligt och försämra upptaget av näringsämnen. Graden av inflammation, oavsett om den är orsakad av patogener eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kan utvärderas och övervakas genom att undersöka nivåerna av biomarkörer såsom lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem. Dessa markörer kan användas för att skilja mellan inflammation i samband med potentiellt livshotande inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), vilket kräver livslång behandling och mindre allvarlig inflammation som kan associeras med irritabel tarm (IBS), vilket ofta beror på närvaron av tarminvasiva patogener. Laktoferrin är endast markant förhöjd före och under de aktiva faserna av IBD, men inte vid IBS. Sekretorisk IgA (sIgA) är det dominerande immunoglobulinet i exokrina sekret såsom modermjölk, saliv, tårar samt andningsvägarnas och tarmarnas slem.  I mag-tarmkanalen förhindrar det att patogener och antigener binder till slemhinnan.

En viktig förutsättning för en god hälsa är födan vi konsumerar bryts ner på ett lämpligt sätt och att näringsämnena sedan effektivt absorberas för vidare transport till portacirkulationen. Dessutom bör mikrober, större partiklar av fiber och osmält föda bör hålla sig inom tarmlumen. Ett dåligt näringsupptag och en nedsatt mag-tarmbarriärfunktion, som är fallet vid “läckande tarm”, kan bero på ett antal orsaker, inklusive:

 • Låg magsyraproduktion
 • Kronisk maldigestion (nedsatt matspjälkning)
 • Födoallergenpåverkan på tarmabsorberande ytor
 • Bakteriell överväxt eller obalanser (dysbios)
 • Patogena bakterier, jästsvamp eller parasiter
 • Användning av NSAID och antibiotika

En nedsatt tarmfunktion kan bidra till utvecklingen av födoämnesallergier, systemiska sjukdomar, autoimmun sjukdom och toxisk överbelastning av ämnen som under normala förhållanden transporteras ut från kroppen med avföringen. Åtgärderna som kan vidtas för att återställa nedsatta mag-tarmfunktioner kan inkludera eliminering av patogener och exponering för irriterande ämnen, tillsats av saltsyra, matsmältningsenzymer och pre- och probiotika samt reparation av slemhinnorna i mag-tarmkanalen.

Följande testas:

 • Acetat (kortkedjig fettsyra)
 • Butyrat (smörsyra, kortkedjig fettsyra)
 • Calprotectin (en biomarkör som effektivt skiljer mellan IBS och IBD)
 • Kolhydrater (kan indikera kolhydratmalabsorption)
 • Elastas (kan användas för diagnos eller uteslutning av exokrin pankreasinsufficiens – korrelationer mellan låga nivåer och kronisk pankreatit samt cancer har rapporterats)
 • Fett i avföringen (används för att bedöma fettabsorption och att detektera steatorré, d.v.s. fettrik avföring till följd av malabsorption vid bland annat pankreassjukdom)
 • Laktoferrin (en biomarkör som effektivt skiljer mellan IBS och IBD).
 • Lysozym (ett enzym som utsöndras på det ställe i mag-tarmkanalen där det råder inflammation och förhöjda nivåer har identifieras hos individer med IBD).
 • Slem (kan uppstå vid bakterie- och parasitinfektioner, vid irriterade slemhinnor och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
 • Muskelfibrer (en indikator på ofullständig matsmältning – uppblåsthet, gasbildning, känslor av ”övermättnad” kan associeras med större mängder muskelfibrer)
 • Ockult blod (blödning)
 • Propionat (kortkedjig fettsyra)
 • Röda blodkroppar (kan indikera bakterie/parasitinfektion eller inflammation)
 • Valerat (kortkedjig fettsyra)
 • Vegetabiliska fibrer (kan vara en indikation på otillräcklig tuggning av föda eller att intag av föda sker ”på språng”)
 • Vita blodkroppar (kan uppstå vid bakterie- och parasitinfektioner, vid irriterade slemhinnor och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit)
 • pH (fekalt pH är i stor utsträckning beroende av bakteriell fermentering av fibrer)
 • sIgA (sekretorisk IgA är en markör för sekretorisk immunitet i tarmen och tarmbarriärfunktion – förhöjda nivåer av sIgA har associerats med ett uppreglerat immunsvar)

Övrig information

Typ av test: Avföringsprov

Pris för test: 328,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här