SIBO W. Lactulose/CSAPx2/Organix Comprehensive – testpaket för mag-tarmhälsa och näringsstatus

SIBO W. Lactulose/CSAPx2/Organix Comprehensive är ett laboratorietestpaket som utvärderar mag-tarmhälsa, SIBO (bakteriell överväxt i tunntarmen), näringsstatus och mycket mer.

Detta testpaket erbjuder 3 olika tester till ett lägre pris än vad du betalar om du beställer de olika testerna separat.

Testpaketet SIBO W. Lactulose/CSAPx2/Organix Comprehensive innehåller följande laboratorietester:

  • Comprehensive Stool Analysis With Parasitology X2 (CSAPx2) är ett avföringstest som hjälper till att identifiera orsakerna till mag- och tarmrelaterade symptom och kroniska systemiska tillstånd, genom att mäta viktiga markörer för matsmältning, absorption och inflammation. Med hjälp av odling, känsliga biokemiska analyser och mikroskopi, utvärderar denna grundliga profil statusen för fördelaktiga och patogena mikroorganismer inklusive aeroba och anaeroba bakterier, jästsvamp och parasiter. Antimikrobiell känslighetstestning för receptbelagda och naturliga medel utförs också för vissa bakterie- och svamparter utan extra kostnad. Comprehensive Stool Analysis With Parasitology X2 (CSAPx2)håller hög kvalitet och har en hög reproducerbarhet. Här kan du läsa mer om detta test >>
  • SIBO with Lactulose Breath Test är ett utandningstest som hjälper till att utvärdera eventuell förekomst av bakteriell överväxt i tunntarmen. Bakteriell överväxt i tunntarmen, eller SIBO (från engelskans small intestinal bacterial overgrowth), är ett tillstånd som innebär en ökning av antalet bakterier och/eller förekomst av andra typer av bakterier än dem som normalt förekommer i tunntarmen. SIBO är en relativt vanlig orsak till IBS-liknande tarmbesvär och i mer allvarliga fall kan viktminskning och symptom relaterade till vitaminbrist förekomma. Vidare kan SIBO leda till läckande tarm och besvär associerade till detta tillstånd, såsom bland annat födoämnesöverkänsligheter och autoimmuna reaktioner. Acne rosacea har en mycket stark korrelation med SIBO. Även anemi med symptom som trötthet och huvudvärk kan förekomma. Här kan du läsa mer om detta test >>
  • Organix® Comprehensive Profile är ett urintest som ger insikter i organiska syror och en syn på kroppens cellulära metaboliska processer. Organiska syror kan ge information om viktiga näringsbrister, ökad oxidation, inflammation, avgiftningskapaciteten och/eller störningar i signalsubstanser (neurotransmittorer) samt energiproduktionen. Detta test är optimalt för att utvärdera eventuell mitokondriedysfunktion. Testet visar även om man till exempel på grund av en felaktig tarmmikrobiota producerar organiska syror som speglar överväxt av bakterier eller jästsvamp. Provresultatrapporten innehåller individuellt anpassade näringsrekommendationer samt förslag på lämpliga medel vid eventuell tarmdysbios. Här kan du läsa mer om detta test >>

Övrig information

Pris för test: 814 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Beställ här