SIBO With Glucose Breath Test – SIBO-test med glukos

SIBO With Glucose Breath Test är ett laboratorietest som utvärderar SIBO (bakteriell överväxt i tunntarmen) med glukos. Bakteriell överväxt i tunntarmen, eller SIBO (från engelskans small intestinal bacterial overgrowth), är ett tillstånd som innebär en ökning av antalet bakterier och/eller förekomst av andra typer av bakterier än dem som normalt förekommer i tunntarmen.

SIBO är en relativt vanlig orsak till IBS-liknande tarmbesvär såsom:

  • Gasbildning och rapningar
  • Uppblåsthet och uppsvälld buk
  • Buksmärta
  • Bukkramper
  • Diarré
  • Förstoppning

I mer allvarliga fall kan viktminskning och symptom relaterade till vitaminbrist förekomma. Vidare kan SIBO leda till läckande tarm och besvär associerade till detta tillstånd, såsom bland annat födoämnesöverkänsligheter och autoimmuna reaktioner. Acne rosacea har en mycket stark korrelation med SIBO. Även anemi med symptom som trötthet och huvudvärk kan förekomma.

Studier har visat att potentiellt upp till 80 % av de med IBS kan ha SIBO, vilket detta icke-invasiva vätgas/metanutandningstest kan hjälpa till att bestämma.

SIBO With Glucose Breath Test respektive SIBO With Lactulose Breath Test

Kolhydrater som laktulos och glukos är de mest använda substraten vid utvärdering av SIBO. Glukostestning är mer specifik, men mindre känslig; med andra ord har det en högre grad av falsknegativa och en lägre grad av falskpositiva svar. Laktulostestning är känsligare, men mindre specifik; det har en högre grad av falskpositiva och en lägre frekvens av falsknegativa svar. Med falskpositiva svar menas att testet kommer tillbaka som positivt, trots att testpersonen inte har SIBO. Omvänt så betyder falsknegativa svar att testet kommer tillbaka som negativt, trots att testpersonen har SIBO. I detta test används glukos som substrat. Se även SIBO With Lactulose Breath Test.

Följande testas:

  • Vätgas och metan i utandningsluften för utvärdering av SIBO.

Övrig information

Typ av test: Utandningsprov
10 utandningsprover uppsamlades med intervaller om 20 minuter efter intag av dryck med glukos.

Pris för test: 236,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här