Oxidised LDL & Liposcan Panel – kolesterolrisktest

Oxidised LDL & Liposcan Panel är en laboratorietestpanel som utvärderar din verkliga kolesterolrisk. Med detta kolesterolrisktest kan du undersöka om dina kolesterolvärden verkligen har en negativ effekt på din hälsa innan du påbörjar läkemedelsbehandling.

Har du fått höra att du har höga kolesterolvärden och bör äta kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner? En god idé innan du påbörjar läkemedelsbehandlingen är att med hjälp av de bästa testerna som finns tillgängliga på området, testa om dina värden verkligen har en negativ effekt på din hälsa.

Denna testpanel kombinerar följande laboratorietester:

 • Oxidised LDL mäter inte bara LDL, även kallat ”det onda kolesterolet”, utan visar dessutom om dina LDL-partiklar är oxiderade. Det är oxiderat LDL som kan göra skada och som är en verklig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
 • Liposcan (HDL & LDL Subfractions) är ett test som mäter storleken på dina kolesterolpartiklar. Ett högt LDL är i sig inga problem, men en stor mängd små LDL-partiklar innebär däremot en högre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Oxidised LDL & Liposcan Panel kan ge värdefull information vid följande symptom och tillstånd:

 • Bröstsmärta
 • Andningssvårigheter
 • Andnöd (andningssvårigheter)
 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag
 • Yrsel
 • Extrem ångest
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Matsmältningsbesvär eller halsbränna
 • Smärta eller obehag i överkroppen, inklusive armar, rygg, mage, vänster axel, käke eller nacke
 • Kallsvett
 • Svaghetskänsla
 • Ateroskleros (även kallat åderförkalkning eller åderförfettning)
 • Arteriell stenos (artärförträngning)
 • Arteriell ocklusion (blockering av en eller flera artärer, blodkärl)

Längre ner finner du mer information om varje enskilt test. Men först en liten snabbgenomgång av kolesterol och hur det påverkar din hälsa.

Är kolesterol farligt?

En relativt vanlig missuppfattning är att höga kolesterolnivåer per automatik innebär en ökad risk för hjärtinfarkt. Faktum är att en stor del av hjärtinfarktspatienter har låga kolesterolnivåer och många individer lever med höga kolesterolnivåer, utan att för den sakens skull drabbas av hjärtinfarkt.

Totalkolesterolvärdet ensamt säger i flertalet fall dock ganska lite om risken för sjukdom (utom eventuellt i extremfall, vid genetiska avvikelser). Mycket säkrare riskvärdering får man genom att se på fördelningen av blodfetterna.

Det mesta fettet i blodet transporteras i små ”förpackningar” som kallas lipoproteiner. De kan enkelt uppdelas i storleksordning:

 • VLDL (Very Low Density Lipoprotein) – kallas”triglycerider” vid provsvar
 • LDL (Low Density Lipoprotein) – brukar kallas det ”onda kolesterolet”
 • HDL (High Density Lipoprotein) – brukar kallas ”det goda kolesterolet”

Ett vanligt kolesterolprov ger svar på ovanstående, samt totalmängden d.v.s ”kolesterolvärdet”. Höga nivåer av HDL, vilket brukar kallas det ”goda kolesterolet” sänker statistiskt sett risken för hjärt-kärlsjukdom kraftigt. LDL brukar kallas det ”onda kolesterolet”, men lite LDL är helt livsnödvändigt för kroppen. Det blir bara potentiellt farligt om man får för mycket av vissa delar av det.

Fett och kolesterol från maten vi äter transporteras först till levern, där det packas in i stora förpackningar vid namn VLDL. Dessa förpackningar släpps sedan ut i blodet och binds periodvis till celler i kroppen som behöver tillskott av fett och kolesterol för energi eller som byggmaterial. I takt med att mer av fettet tas upp krymper VLDL allt mer och när den krympt till en viss storlek kallas den LDL. Ända tills LDL tas upp helt av en cell, som exempelvis behöver kolesterolet, fortsätter den att krympa allt mer och blir till en allt mindre och tätare LDL-partikel.

Det har visat sig att ju mindre och tätare LDL-partikeln blir, desto lättare har den att bli oxiderad, d.v.s. härskna och fastna i skadad kärlvägg. Därmed kan den medverka i processen som ger hjärt-kärlsjukdom (som också beror på flera andra processer).

Oxidised LDL (Oxiderat LDL)

Laboratorietest för utvärdering av hjärt-och kärlhälsa genom bedömning av oxiderat LDL.
Testet är utformat för att upptäcka olika kardiovaskulära tillstånd, inklusive kransartärsjukdom (förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer, vilket leder till progressiv artärinsufficiens, d.v.s. kranskärlssjukdom) och ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning). Lipidperoxidering, som orsakas genom effekten av fria radikaler på omättade fettsyror, spelar en nyckelroll i en rad olika patologiska processer. Små LDL-partiklar är markörer för oxiderat LDL-kolesterol.

Varför mäta oxiderat LDL?
Ansamling, aggregering och oxidation av LDL i artärväggen spelar en central roll i utvecklingen av ateroskleros.  Ateroskleros, det som i vardagligt tal kallas för åderförkalkning eller åderförfettning, är den bakomliggande orsaken till de allra flesta fall av hjärt- kärlsjukdom. Det är en inflammatorisk sjukdom i artärerna som orsakas av att LDL-partiklar, det så kallade onda kolesterolet, ansamlas i kärlväggen, blir oxiderade och startar en inflammatorisk process. Inlagringen av LDL-partiklar och inflammatoriska celler gör att så kallade aterosklerotiska plack bildas, vilka orsakar förträngningar i blodkärlen.

De aterosklerotiska förträngningarna kan spricka och resultera i att en blodpropp bildas inuti kärlen. Denna blodpropp orsakar ett stopp i blodflödet, vilket leder till att den vävnad som normalt försörjs av det tilltäppta kärlet får syrebrist. Om syrebristen inträffar i hjärtats kranskärl kallas det hjärtinfarkt och om syrebristen inträffar i hjärnan kallas det stroke.

Här hittar du en mer utförlig beskrivning av aterogenes, d.v.s. uppkomsten av ateroskleros (åderförfettning/åderförkalkning).

Detta test gör det möjligt att bestämma en individs aterogena risk och utifrån provsvaret sedan utforma lämpliga behandlingar.

Följande analyter mäts:

 • Oxiderat LDL

Laboratoriemetod: Enzymkopplad immunabsorberande analys, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).

Typ av test: Blodprov (12 timmars fasteserum)
Oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med provtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar.

Liposcan (HDL & LDL Subfractions)

För utvärdering av HDL och LDL-subfraktioner och därmed din faktiska kolesterolrisk.
Liposcan (HDL & LDL Subfractions) är ett test som ger en detaljerad och unik profil av kolesterolet i ditt blod och avslöjar den faktiska kolesterolrisken med hjälp av en differentierad analys av HDL och LDL-subfraktioner, eller LDL-delfraktioner.

De små LDL-partiklarna i synnerhet har en mycket hög aterogen potential.  Med aterogen menas förmågan att initiera, öka eller accelerera aterogenes, dvs. uppkomsten av det som i vardagligt tal kallas för åderförfettning/åderförkalkning. Därför är det av mindre vikt hur höga kolesterolnivåer en person har och av större vikt vilken typ av kolesterol som är förhöjt samt vilken storlek som partiklarna har. Det här är de parametrar som riskbedömningen och behandlingen vilar på. Detta test ger även vägledning om det är nödvändigt med ytterligare behandling eller kostrelaterade justeringar för att skydda din hjärthälsa – och din framtid.

LDL-partiklarna som mäts med LipoScan-testet är indelade i sju olika klasser. Endast klasserna 3-7 utgör en högre risk, medan de andra lågriskklasserna kan ge ett missvisande högt positivt resultat i ett konventionellt test. Konventionell kolesteroltestning kan inte detektera detta potentiellt farliga tillstånd och hittills har mer detaljerade tester varit kostsamma och svåra att hitta.

Varför göra detta test?
LipoScan-testet avslöjar din faktiska kolesterolrisk genom att gå djupare än vanliga test och analysera LDL-subfraktioner. LDL-subfraktioner är en typ av fettpartiklar i ditt blod. Dessa partiklar absorberas av celler i blodkärlets vägg och kan bidra till plackbildning i artärerna eller kransartärsjukdom. Med kransartärsjukdom menas förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer, vilket leder till progressiv artärinsufficiens (kranskärlssjukdom). LDL-subfraktioner kan dölja en kolesterolproblematik – även om din övergripande nivå av LDL-kolesterol är “normal”.

Följande analyter mäts:

 • HDL (High-density lipoprotein)
 • LDL (Low-density lipoprotein)

Typ av test: Blodprov (12 timmars fasteserum)
Oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med provtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar.

Övrig information

Pris för testpanel: 198 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Förvaring av testerna: Rumstemperatur eller kylda

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här