Nordic Thyroid Panel 2 – omfattande sköldkörtel- och binjuretest

Nordic Thyroid Panel 2 är ett laboratorietest som utvärderar sköldkörtelhälsa och binjurehormoner. Detta omfattande sköldkörtel- och binjuretest utvärderar sköldkörtelmarkörer inklusive omvänt T3 samt mineraler som är viktiga för sköldkörteln och gifter som kan störa sköldkörtelfunktionen. Testet undersöker även binjurehormoner som kortisol och DHEA-S.

Sköldkörtelhälsan kan påverkas negativt av näringsbrister, i synnerhet jod och selen, eller överexponering för brom, arsenik, kadmium och kvicksilver och även selen. Dessa ämnen kan hittas överallt omkring oss: i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas och i material som vi vidrör. Detta test tar hänsyn till dessa exponeringar vid bedömning av sköldkörtelfunktionen.

Indikationer:

 • Depression
 • Graviditet
 • Hormonella obalanser
 • Håravfall
 • Hyper- och hypotyreos samt andra sköldkörtelproblem
 • Högt blodtryck
 • Infertilitet
 • Känna sig frusen hela tiden (när andra inte gör det)
 • Låg energi, särskilt på kvällen
 • Låg libido (sexdrift)
 • Menstruationsstörningar
 • Miljöförorening
 • Mineralbrister
 • Sämre minne och koncentrationsförmåga
 • Oregelbundna tarmvanor
 • Struma
 • Sömnlöshet
 • Torr, förtunnad, kliande hud
 • Torrt/sprött hår och torra/spröda naglar
 • Viktökning eller oförmåga att gå ner i vikt trots träning och diet
 • Vätskeretention (ödem)

Detta omfattande sköldkörtel- och binjuretest rekommenderas särskilt för:

 • Individer som har symptom som stämmer in på sköldkörtelobalans (sköldkörtelrubbning) men som har fått höra deras sköldkörtelvärden ser bra ut (detta kan vara ett resultat av näringsbrist eller överdriven exponering för miljöföroreningar som blockerar sköldkörtelhormonsyntes och sköldkörtelfunktionen).
 • Alla med kända sköldkörtelproblem vars sköldkörtelmedicinering har varit svår att få ordning på.

Följande testas:

 • TSH (Blood Spot)
 • Totalt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T3 (Blood Spot)
 • TPOab (Blood Spot)
 • Tyreoglobulin (Blood Spot)
 • Omvänt T3 (Blodprov, serum)
 • Jod (Urin)
 • Brom (Urin)
 • Selen (Urin)
 • Arsenik (Urin)
 • Kadmium (Urin)
 • Kvicksilver (Urin)
 • Kreatinin (Urin)
 • DHEA-S (Saliv)
 • Kortisol x4 (Saliv)

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov, blodprov (serum), urinprov och salivprov.
Testet är en kombination av ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret, samt ett urintest och salivtest som du också tar själv hemma i lugn och ro. Testet inkluderar även ett vanligt blodprov (serum) och oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med provtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar.

Pris för test: 473 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Beställ här