Nordic Food Allergy Panel Basic 12 IgE – födoämnesallergitest

Nordic Food Allergy Panel Basic 12 IgE är ett laboratorietest som utvärderar IgE-medierade födoämnesallergier. Detta födoämnesallergitest utvärderar IgE-medierad allergisk respons mot 12 stycken födoämnen.

Vid en IgE-medierad allergisk respons, produceras IgE-antikroppar av immunförsvaret, när det kommer i kontakt med ett allergen (allergiframkallande ämne). IgE aktiverar sedan specifika vita blodkroppar, mastceller och basofiler, som frisätter histaminer och andra ämnen, som i sin tur orsakar inflammation och ger upphov till olika besvär beroende på vart i kroppen den uppstår. Vid födoämnesallergi varierar symptomen mellan olika individer och kan bland annat inkludera mag- och tarmbesvär, nässelutslag, besvär från övre luftvägar, astma och vid svår allergi även anafylaktisk chock.

IgE-reaktioner inträffar vanligtvis inom några minuter eller timmar efter exponering för ett livsmedelsallergen och är sålunda ofta en omedelbar överkänslighetsreaktion.

Följande testas:

 • Apelsin
 • Jordnöt
 • Komjölk
 • Mandel
 • Nötkött
 • Sesamfrö
 • Räka
 • Sojaböna
 • Tomat
 • Tonfisk
 • Vete
 • Ägg (hela ägget)

Hur tillförlitliga är födoämnesallergitester?

Laboratorietester som utvärderar IgE-medierade födoämnesöverkänsligheter kan vara till hjälp för att identifiera födoämnesallergier. Det är dock viktigt att vara medveten om att ett positivt IgE-svar inte behöver betyda att du är allergisk mot ett födoämne.

När man överväger att ta blodprov för att utvärdera födoämnesallergier, är det alltid en god idé att arbeta tillsammans med en läkare, funktionsmedicinare eller näringsmedicinare som är utbildad i att hantera olika typer av födoämnesöverkänsligheter. De flesta specialister inom området är ense om att det bästa sättet att utvärdera födoämnesöverkänsligheter är genom elimineringsdieter.

Övrig information

Typ av test: Blodprov (serum)
Oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med provtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar.

Pris för test: 218,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här