Male Hormones Plus – hormontest för män

Male Hormones Plus är ett laboratorietest so utvärderar den hormonella balansen hos män. Detta hormontest för män mäter hormonerna kortisol, DHEA, testosteron och melatonin och möjliggör upptäckt av hormonella obalanser relaterade till symptom på manlig andropaus, snabbt åldrande, låg vitalitet och sexuell dysfunktion. Optimal hälsa är beroende av balansen mellan dessa hormoner, inte bara ett enda hormon.

Kan Male Hormones Plus vara till nytta för dig?

 • Har du svårt att få eller behålla erektion?
 • Har du låg sexlust?
 • Lider du av depression, ångest eller irritabilitet?
 • Känner du dig ofta svag eller trött?
 • Har du märkt en förlust av kroppshår på ben, armar eller ansikte?
 • Har du märkt en förlust av muskeltonus eller ökad fettvävnad
 • Har du en familjehistoria av prostata- eller testikelcancer?
 • Har du problem med att fokusera eller komma ihåg information?
 • Känner du sig ibland förvirrad eller ur balans?

Om svaret är ja på en eller flera av dessa frågor, så är det mycket möjligt att ett hormontest kan vara till nytta för dig.

Följande testas:

 • Kortisol x 4 – steroidhormon som produceras av binjurarna
 • DHEA – steroidhormon som produceras av binjurarna
 • Melatonin – sömnhormon som produceras i tallkottkörteln
 • Testosteron – det så kallade ”manliga” könshormonet

Övrig information

Typ av test: Salivprov
5 salivprover (2ml) insamlade under en period på 24 timmar.

Pris för test: 407 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här