Immuno 1 IgG 115 + Gliadin – födoämnesöverkänslighetstest

Immuno 1 IgG 115 + Gliadin är ett laboratorietest som utvärderar IgG-medierade födoämnesreaktioner och glutenöverkänslighet. Detta födoämnesöverkänslighetstest kombinerar ett IgG-antikroppstest för 115 födoämnen och ett anti-gliadin-antikroppstest för att detektera födoämnesallergier respektive glutenöverkänslighet.

Översikt för IgG 115
Bedömning av 115 stycken födoämnen mot vilka en person producerar IgG-antikroppar, med hjälp av ELISA-teknologi. ELISA är en förkortning av enzyme-linked immunosorbent assay och kallas på svenska enzymkopplad immunabsorberande analys.

Det har uppskattats att 90 % av immunreaktionerna på livsmedel är icke-IgE-medierade eller fördröjda symptompåverkande födoämnesöverkänsligheter. Rekommenderade behandlingar vid födoämnesöverkänslighet är eliminering av reaktiva livsmedel från kosten under en period av 3 till 4 månader följt av återintroduktion och rotation.

Översikt för Gliadin
Över 100 kroniska tillstånd, inklusive celiaki, har associerats med ökade nivåer av anti-gliadin-antikroppar (gliadin är proteinkomponenten i gluten).

Detta test detekterar anti-gliadin-antikroppar (IgA och IgG) med ELISA-metoden. IgA-antikroppar mot gliadin är positivt hos en stor del av individerna med obehandlad celiaki. IgG-antikroppar mot gliadin har lägre sensitivitet och är inte så specifikt som IgA-antikroppar mot gliadin för celiaki. Däremot kan IgG-antikroppar mot gliadin ge viss vägledning vid diagnos av individer som har IgA-brist. Dessa antikroppar försvinner vid glutenfri diet och förekommer inte hos friska personer. Sedan 1970-talet har glutenfria dieter visat sig vara en tillförlitlig behandling vid celiaki.

Obs! Om det huvudsakligen är celiaki du vill utvärdera, så rekommenderas i första hand testet Celiac & Gluten Sensitivity.

Följande testas:

  • IgG-svar på 115 stycken födoämnen (se labbtestrapport)
  • Anti-gliadin-antikroppar (IgA och IgG)

Hur tillförlitliga är födoämnesöverkänslighetstester?

Laboratorietester som utvärderar IgG-medierade födoämnesöverkänsligheter kan vara till hjälp för att identifiera dolda födoämnesöverkänsligheter. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa tester har sina begränsningar och att det råder delade meningar om vilken effekt IgG-medierade svar på födoämnen har på hälsan samt tillförlitligheten i dessa tester. Inte heller behöver ett positivt IgE-svar betyda att du är allergisk mot ett födoämne.

Vidare så förutsätter överkänslighetstester som detta att testpersonen har förmågan att producera de immunoglobuliner (Ig) som testet baseras på. Antikroppar, eller immunoglobuliner (Ig), är proteiner som finns i våra kroppsvätskor, såsom blod, tårar och saliv. Det finns fem olika slags klasser av immunglobuliner, IgM, IgD, IgG, IgA och IgE, och vissa individer kan ha brist på en, flera eller samtliga av dessa immunoglobuliner.

När man överväger att ta blodprov för att utvärdera födoämnesöverkänsligheter, är det alltid en god idé att arbeta tillsammans med en läkare, funktionsmedicinare eller näringsmedicinare som är utbildad i att hantera födoämnesöverkänsligheter. De flesta specialister inom området är ense om att det bästa sättet att utvärdera födoämnesöverkänsligheter är genom elimineringsdieter.

Övrig information

Typ av test: Blodprov (serum)
Oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med provtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar.

Pris för test: 522,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här