Hair Elements – hårmineralanalys

Hair Elements är ett laboratorietest som utvärderar mineralstatus och toxiska metaller genom ett hårprov. Denna hårmineralanalys ger information om aktuell och pågående exponering för potentiellt toxiska metaller och specifika näringsämnen. För detta icke-invasiva screeningtest behövs endast 0,25 gram hår.

Håranalysen ger viktig information som i kombination med symptom och andra laboratorievärden kan vara behjälplig för en tidig diagnos av fysiologiska störningar som är förknippade med avvikelser i mineralstatus och belastning av toxiska metaller.

Toxiska ämnen kan vara 200 till 300 gånger mer koncentrerade i hår än i blod eller urin. Därför är hår en bra vävnad för detektering av en exponering för ämnen som arsenik, aluminium, kadmium, bly, antimon och kvicksilver. Även USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bekräftar värdet av kvicksilvernivåer i hår som en moder- och spädbarnsmarkör vid exponering för neurotoxiskt metylkvicksilver från fisk.

Håret är emellertid sårbart för kontaminering från utifrån kommande ämnen, t.ex. genom vissa schampon, blekmedel, färgämnen och många andra hårbehandlingar som involverar kemikalier. Därför är det första steget i tolkningen av en håranalysrapport att utesluta källor till yttre kontaminering.

Det finns flera så kallade hårmineralanalyser, eller håranalyser, på marknaden. Denna omfattande håranalys utförs av det välrenommerade laboratoriet Doctors Data och utvärderar en stor mängd ämnen.

Denna hårmineralanalys kan ge värdefull information vid:

 • Exponering för toxiska ämnen (t.ex. kvicksilver, aluminium, bly etc.)
 • Överdriven fiskkonsumtion
 • Alopeci (håravfall)
 • Depression
 • Trötthet
 • Malabsorption (minskat upptag av näringsämnen från födan)
 • Hypertoni (högt blodtryck)
 • Nedsatt glukostolerans
 • Nedsatt njurfunktion
 • Parkinsons-liknande symptom
 • Impotens eller minskad testosteronproduktion
 • Synproblem

Följande testas:

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Kalium
 • Koppar
 • Zink
 • Mangan
 • Krom
 • Vanadin
 • Molybden
 • Bor
 • Jod
 • Litium
 • Fosfor
 • Selen
 • Strontium
 • Svavel
 • Kobolt
 • Järn
 • Germanium
 • Rubidium
 • Zirkonium

***

 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Barium
 • Beryllium
 • Bly
 • Kadmium
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Platina
 • Silver
 • Tallium
 • Tenn
 • Titan
 • Torium
 • Uran
 • Vismut

Övrig information

Typ av test: Hårprov

Pris för test: 97,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här