GI-MAP – test för mag-tarmstatus och tarmmikrobiota

GI-MAP (The Gastrointestinal Microbial Assay Plus) är ett laboratorietest som utvärderar mag-tarmstatus inklusive mikrobiota. Detta test utvärderar en persons mikrobiom från ett enda avföringsprov, med särskild uppmärksamhet på mikrober som kan störa den normala mikrobiella balansen och kan bidra till störningar i mag-tarmmikrobiotan eller ohälsa. Panelen är en omfattande samling av mikrobiella mål samt immun- och matsmältningsmarkörer.

Mikrobiologi och DNA-analys

Under de senaste decennierna har DNA-analysen transformerat området mikrobiologi. Mer än någonsin tidigare är vi mycket medvetna om de hälsofördelar eller sjukdomsrisker som orsakas av mikroorganismerna som bor i människokroppen. Odlingstekniker, vilka tidigare varit standard, lämnade upp till 50 % av bakteriearterna praktiskt taget osynliga. När nya metoder revolutionerade detta område, tilläts identifiering av ett stort antal tidigare okända organismer. Anaeroba bakterier utgör en stor del av människans mikrobiom och kan vara opportunistiska och orsaka sjukdom. En oförmåga att odla dessa organismer lämnade därför en stor blind fläck för kliniker när de försökte diagnostisera smittkällan.

GI-MAP har utformats för att utvärdera en patients mikrobiom från ett enda avföringsprov, med särskild uppmärksamhet på mikrober som kan störa den normala mikrobiella balansen och kan bidra till störningar i den gastrointestinala (GI) floran eller ohälsa. Panelen är en omfattande samling av mikrobiella mål samt immun- och matsmältningsmarkörer. Den undersöker förekomsten av patogena bakterier, kommensala bakterier, opportunistiska patogener, svamp, virus och parasiter. Det använder främst multiplex, automatiserad DNA-analys för att ge funktionsmedicinaren en bättre bild av det gastrointestinala mikrobiomet (mikrobiomet i mage och tarm).

GI-MAP mäter patogena organismer som kan orsaka sjukhusförvärvade infektioner som C. difficile eller norovirus, livsmedelsburna sjukdomar som E. coli eller salmonellabakterier och vanliga orsaker till diarré som Campylobacter, shigellabakterier och rotavirus A. Denna panel mäter virala orsaker till gastroenterit, något som är otillgängligt med andra vanliga avföringstester. Det mäter parasiter som Cryptosporidium, Giardia och Entamoeba histolytica. GI-MAP analyserar Helicobacter pylori och dess virulensfaktorer. Det kan upptäcka opportunistiska patogener som Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica och Proteus mirabilus, som är associerade med autoimmun molekylär mimicry. Den innehåller en panel av encelliga, amöbaparasiter såsom Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis och Entamoeba coli. Även svamporganismer såsom Candida, Geotrichum och Microsporidia mäts av GI-MAP. Slutligen mäter GI-MAP standardmarkörer för immunitet, inflammation och digestion inklusive laktoferrin, sekretorisk immunoglobulin A (sIgA), anti-gliadinantikropp och pankreaselastas.

Exempel på tillstånd som kan ha kopplingar till det gastrointestinala mikrobiomet:

Gastrointestinala symptom (mag-tarmsymptom)

 • Buksmärtor
 • Uppblåsthet
 • Förstoppning
 • Crohns sjukdom
 • Diarré
 • Matförgiftning
 • Magcancer
 • Gastrit (magkatarr, inflammation i magsäcken)
 • Gastroenterit (mag-tarmkatarr, mag- och tarm-inflammation)
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (magsyra från magsäcken upp till matstrupen)
 • IBS (Irritable bowel syndrome)
 • Bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO)
 • Ulcerös kolit
 • Kräkningar

Autoimmuna tillstånd

 • Ankyloserande spondylit
 • Reaktiv artrit och reumatoid artrit
 • Tyreoidit (Hashimotos, Graves)

Allergiska tillstånd

 • Astma
 • Eksem

Följande testas:

Bakteriepatogener

Campylobacter

C. diff Toxin A & B

E. coli o157

Enterotoxigenic E. coli LT & ST (ETEC)

Shiga-liknande toxinproducerande E. coli stx1 & stx2 (STEC)

Salmonella

Shigella

Vibrio cholera

Yersinia enterocolitica

Parasitpatogener

Cryptosporidium

Entamoeba histolytica

Giardia

Viruspatogener

Adenovirus 40 & 41

Norovirus GI & GII

Rotavirus A

Övriga bakterier

Helicobacter pylori och virulensfaktorer, cagA och vacA

Enterococcus

Lactobacillus

Bifidobacter

Bacteroides spp.

Bacteroides fragilis grp

E. coli (totalt)

Citrobacter spp.

Citrobacter freundii

Proteus spp.

Proteus mirabilus

Proteus vulgaris

Pseudomonas spp.

Pseudomonas aeruginosa

Morganella spp.

Staphylococcus spp. (Aureus)

Streptococcus spp.

Klebsiella spp.

Klebsiella pneumoneiae

Övriga parasiter

Blastocystis hominis

Dientamoeba fragilis

Endolimax nana

Entamoeba coli

Entamoeba Hartmanni

Chilomastix mesnelli

Cyclospora cayetanenensis

Pentatrichomonas hominis

Svamp/jästsvamp

Microsporidia spp. inklusive Enterocytozoon bieneusi och Encephalitozoon intestinalis

Candida albicans

Candida spp.

Geotrichum spp.

Trichosporon spp.

Övrigt

Sekretorisk IgA (sIgA)

Anti-gliadin sIgA

Pankreaselastas 1

Laktoferrin

Ockult blod

Övrig information

Typ av test: Avföringsprov

Pris för test: 412,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här