Fertility Profile – fertilitetstest för kvinnor

Fertility Profile är ett laboratorietest som utvärderar kvinnlig fertilitet. Detta omfattande fertilitetstest för kvinnor mäter hormonnivåerna som bidrar till fertilitet, genom både blodprov och salivprov.

Kvinnans fertilitet minskar med åren. Kvinnans ålder är en viktig faktor som bestämmer kvinnans möjligheter att bli gravid. Vid puberteten innehåller kvinnans två äggstockar (ovarier) tillsammans ungefär 400 000 små äggceller (äggcellsreserven). Under kvinnans fertila period töms dessa depåer kontinuerligt. Minskningen av äggcellsreserven blir alltmer påtaglig efter 35-årsåldern.

Det finns även andra faktorer än ålder som påverkar kvinnans fertilitet.  I en populationsstudie var de främsta orsakerna till infertilitet hos kvinnor anovulation, dvs. utebliven ägglossning (21 %), skador på äggledaren (14 %) och endometrios (6 %), medan så mycket som 28 % av fallen var oförklarliga (1).

I avsaknad av en fysisk orsak kan många fall av kvinnlig infertilitet förklaras av något så enkelt som en korrigerbar hormonell obalans som kan bedömas genom hormontest.

Detta kostnadseffektiva test hjälper till att identifiera hormonella obalanser som påverkar fertiliteten. Hormonerna utvärderas både genom blodprov som samlas in genom fingerpricktest och torkas på filterpapper (E2, Pg, T, DS, SHBG, TSH, fT3, fT4, TPO, FSH, LH) och salivprov (kortisol x 4).

Följande testas:

  • Estradiol (E2)
  • Progesteron (Pg)
  • Testosteron (T)
  • Könshormonbindande globulin eller sexualhormonbindande globulin (SHBG)
  • Sköldkörtelhormoner (TSH, fritt T3, fritt T4 och TPO-antikroppar)
  • Follikelstimulerande hormone (FSH)
  • Luteiniserande hormone (LH)
  • DHEA-S
  • Kortisol x 4 (via salivprov insamlade fyra gånger under en dag)

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov och salivprov
Testet är en kombination av ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret, samt ett salivtest som du också tar själv hemma i lugn och ro.

Pris för test: 385 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här