DUTCH Plus – omfattande hormontest för kvinnor och män

DUTCH Plus är en laboratorietestpanel som utvärderar hormoner hos kvinnor och män. Detta omfattande hormontest för kvinnor och män består av två olika tester, där det ena är DUTCH Complete som tittar på könshormoner och binjurehormoner tillsammans med deras metaboliter. Dessutom ingår det dagliga mönstret av fritt kortisol tillsammans med melatonin. Det andra testet är Cortisol Awakening Response (CAR), vilken ger ytterligare värdefull information om HPA-axeln. 

DUTCH Plus kombinerar följande laboratorietester:

 • DUTCH Complete
 • Cortisol Awakening Response (CAR)

Vad är DUTCH Complete?
Detta avancerade hormontest utvecklades för att förbättra de tillgängliga hormontestalternativen. DUTCH erbjuder den mest omfattande profilen av könshormoner och binjurehormoner tillsammans med deras metaboliter. Dessutom ingår det dagliga mönstret av fritt kortisol tillsammans med melatonin. Denna unika kombination av klinisk information är inte tillgänglig med någon annan metod.
Läs mer om DUTCH Complete här >>

Vad är Cortisol Awakening Response (CAR)?
När vi öppnar våra ögon vid uppvaknandet börjar kortisolnivåerna naturligt öka med i genomsnitt 50 %. Cirka 30 minuter efter att vi har vaknat kommer kortisolnivåerna fortfarande att visa denna kraftiga ökning. Vid cirka 60 minuter efter uppvaknandet har kortisolnivåerna nått toppen och börjar minska. Forskning visar att storleken på denna kortisolökning korrelerar med HPA-axelfunktionen (stressaxelfunktionen).

 • En låg eller avtrubbad Cortisol Awakening Response kan vara ett resultat av en underaktiv HPA-axel, psykologisk utbrändhet, säsongsbesvär (SAD), sömnapné eller dålig sömn i allmänhet, PTSD, kronisk trötthet och/eller kronisk smärta. En minskad CAR har också associerats med systemisk hypertoni (högt blodtryck), funktionella mag-tarmsjukdomar (t.ex. IBS), postpartumdepression (förlossningsdepression) och autoimmuna sjukdomar.
 • En förhöjd Cortisol Awakening Response kan vara ett resultat av en överreaktiv HPA-axel, pågående jobbrelaterad stress (förväntad stress för dagen), glykemisk dysreglering, smärta (d.v.s. vakna med smärtsamma leder eller migrän) och allmän depression (inte SAD).

Läs mer om Cortisol Awakening Response (CAR) här >>

DUTCH Plus kan ge värdefull information vid följande tillstånd:

Kvinnor

 • Depression
 • Trötthet
 • Låg libido (sexlust)
 • Klimakteriebesvär
 • Humörsvängningar
 • Premenstruella symtom (PMS)
 • Viktökning

Män

 • Depression
 • Trötthet
 • Håravfall
 • Ökad risk för prostatacancer
 • Lägre sexdrift
 • Sömnproblem
 • Viktökning

Resultaten inkluderar:

 • Analys av 35 olika hormoner inklusive östrogen, progesteron, testosteron, DHEA-S och kortisol tillsammans med deras metaboliter plus salivtestet Cortisol Awakening Response (CAR)
 • Oxidativ stressmarkör 8-Hydroxy-2-deoxyguanosin (8-OHdG), melatonin (6-OHMS) och sex tester av organiska syror inklusive markörer för vitamin B12 (metylmalonat), vitamin B6 (xanthurenat), glutation (pyroglutamat), dopamin (homovanillat), noradrenalin/adrenalin (vanilmandelat) och serotonin (5-hydroxiindolacetat)

Viktig information för dig som behandlas med hormoner!

Även om testet kan vara behjälpligt för att övervaka hormonbehandling, så ger det inte tillförlitliga värden vid all typer av hormonbehandling, såsom exempelvis vid transdermal progesteronbehandling (t.ex. progesteronkräm). Se denna länk för mer information.

Övrig information

Typ av test: Torkat urinprov och salivprov
Består av 4 x torkade urinprover och 5 salivprover insamlade under en dag.

Pris för test: 427,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport: Kvinnor >> Män >>

Beställ här