DUTCH Cycle Mapping & DUTCH Plus – omfattande hormontest för kvinnor

DUTCH Cycle Mapping & DUTCH Plus är ett laboratorietestpaket som utvärderar kvinnans hormoner. Detta omfattande hormontest för kvinnor består av två olika tester där det ena är DUTCH Cycle Mapping. Det andra testet är DUTCH Plus som tittar på könshormoner och binjurehormoner tillsammans med deras metaboliter. Dessutom ingår det dagliga mönstret av fritt kortisol tillsammans med melatonin. 

Detta testpaket kombinerar följande laboratorietester:

  • DUTCH Cycle Mapping (läs mer här >>)
  • DUTCH Plus (läs mer här >>)

Viktig information för dig som behandlas med hormoner!

Även om testet kan vara behjälpligt för att övervaka hormonbehandling, så ger det inte tillförlitliga värden vid all typer av hormonbehandling, såsom exempelvis vid transdermal progesteronbehandling (t.ex. progesteronkräm). Se denna länk för mer information.

Övrig information

Typ av test: Torkat urinprov och salivprov

Pris för test: 548,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Beställ här