DUTCH Cortisol Awakening Response (CAR) – kortisoltest

DUTCH Cortisol Awakening Response (CAR) är ett laboratorietest som utvärderar kortisol hos män och kvinnor. Detta test ser på det övergripande dygnsmönstret av fritt kortisol och distributionen av kortisolmetaboliter. 

När vi öppnar våra ögon vid uppvaknandet börjar kortisolnivåerna naturligt öka med i genomsnitt 50 %. Cirka 30 minuter efter att vi har vaknat kommer kortisolnivåerna fortfarande att visa denna kraftiga ökning. Vid cirka 60 minuter efter uppvaknandet har kortisolnivåerna nått toppen och börjar minska.  Forskning visar att storleken på denna kortisolökning korrelerar med HPA-axelfunktionen (stressaxelfunktionen).

En låg eller avtrubbad Cortisol Awakening Response kan vara ett resultat av en underaktiv HPA-axel, psykologisk utbrändhet, säsongsbesvär (SAD), sömnapné eller dålig sömn i allmänhet, PTSD, kronisk trötthet och/eller kronisk smärta. En minskad CAR har också associerats med systemisk hypertoni (högt blodtryck), funktionella mag-tarmsjukdomar (t.ex. IBS), postpartumdepression (förlossningsdepression) och autoimmuna sjukdomar.

En förhöjd Cortisol Awakening Response kan vara ett resultat av en överreaktiv HPA-axel, pågående jobbrelaterad stress (förväntad stress för dagen), glykemisk dysreglering, smärta (d.v.s. vakna med smärtsamma leder eller migrän) och allmän depression (inte SAD).

Obs! Detta test ger ingen information om könshormoner.

DUTCH Cortisol Awakening Response (CAR) kan ge värdefull information vid:

  • Överreaktiv HPA-axel
  • Pågående arbetsrelaterad stress (förväntad stress för dagen)
  • Glykemisk dysreglering
  • Smärta (d.v.s. vakna med smärtsamma leder eller migrän)
  • Allmän depression (inte SAD)

Resultaten inkluderar:

  • Kortisol
  • Kortison

Övrig information

Typ av test: Salivprov
Fem salivprover insamlade under en dag, från uppvaknandet till sänggåendet.

Pris för test: 262,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här