DUTCH Complete – omfattande hormontest för kvinnor och män

DUTCH Complete är ett laboratorietest som utvärderar hormoner hos kvinnor och män. Detta avancerade hormontest erbjuder en omfattande profil av könshormoner, binjurehormoner och sömnhormonet melatonin tillsammans med deras metaboliter, för att identifiera symptom på hormonella obalanser. 

Kvinnor
Många kvinnor lider av hormonella obalanser. Att identifiera orsaken till kroniska hälsoobalanser är absolut möjligt men förutsätter att de identifieras på ett korrekt sätt.  Testet är utmärkt för att utvärdera hormonella obalanser hos kvinnor samt för övervakning av hormonersättningsterapi (se längre ner för information om hormonbehandling och när DUTCH ej är lämpligt).

För kvinnor kan testet ge värdefull information vid:

 • Depression
 • Trötthet
 • Låg libido (sexlust)
 • Klimakteriebesvär
 • Humörsvängningar
 • Premenstruella symtom (PMS)
 • Viktökning

Män
Med tiden upplever män en gradvis förlust av deras hormoner som produceras i gonaderna och binjurarna. Nivåerna av testosteron och DHEA faller och östrogennivåerna tenderar att öka. Många män tycker att detta är en del av att bli äldre och tror inte att det finns behandling för att hjälpa dem att upprätthålla en hälsosam livsstil. DUTCH-testet skapades för att ge insikt om den hormonella balansen genom ett enkelt administrerbart test.

För män kan testet ge värdefull information vid:

 • Depression
 • Trötthet
 • Håravfall
 • Ökad risk för prostatacancer
 • Lägre sexdrift
 • Sömnproblem
 • Viktökning

Resultaten inkluderar:

 • Analys av 35 olika hormoner inklusive östrogen, progesteron, testosteron, DHEA-S och kortisol tillsammans med deras metaboliter
 • Dagligt mönster av fritt kortisol för att ge insikt i binjurinsufficiens eller symptom på kronisk stress
 • Oxidativ stressmarkör 8-Hydroxy-2-deoxyguanosin (8-OHdG), melatonin (6-OHMS) och sex tester av organiska syror inklusive markörer för vitamin B12 (metylmalonat), vitamin B6 (xanthurenat), glutation (pyroglutamat), dopamin (homovanillat), noradrenalin/adrenalin (vanilmandelat) och serotonin (5-hydroxiindolacetat)

Viktig information för dig som behandlas med hormoner!

Även om testet kan vara behjälpligt för att övervaka hormonbehandling, så ger det inte tillförlitliga värden vid all typer av hormonbehandling, såsom exempelvis vid transdermal progesteronbehandling (t.ex. progesteronkräm). Se denna länk för mer information.

Övrig information

Typ av test: Torkat urinprov

Pris för test: 379,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport: Kvinnor >> Män >>

Beställ här