Comprehensive Stool Analysis & Parasitology x2 (CSAPx2) + Helicobacter pylori – mag-tarmtest

Comprehensive Stool Analysis & Parasitology x2 (CSAPx2) + Helicobacter pylori är ett laboratorietest som utvärderar mag-tarmhälsa, parasitförekomst och H. pylori. Detta omfattande mag-tarmtest hjälper till att identifiera orsakerna till mag- och tarmrelaterade symptom och kroniska systemiska tillstånd, genom att mäta viktiga markörer för matsmältning, absorption och inflammation.

Med hjälp av odling, känsliga biokemiska analyser och mikroskopi, utvärderar denna grundliga profil statusen för fördelaktiga och patogena mikroorganismer inklusive aeroba och anaeroba bakterier, jästsvamp och parasiter. Testet utvärderar också eventuell förekomst av den så kallade magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Antimikrobiell känslighetstestning för receptbelagda och naturliga medel utförs också för vissa bakterie- och svamparter utan extra kostnad.

Comprehensive Stool Analysis With Parasitology X2 (CSAPx2) + Helicobacter pylori håller hög kvalitet och har en hög reproducerbarhet (X2 indikerar två dagars insamling av avföringsprov).

Comprehensive Stool Analysis & Parasitology x2 (CSAPx2) + Helicobacter pylori är användbart vid:

 • Gastrointestinala symptom (mag- och tarmsymptom)
 • Autoimmun sjukdom
 • IBD/IBS
 • Inflammation
 • Födoämnesöverkänslighet
 • Näringsbrister
 • Ledvärk

Följande testas: 

 • Acetat (kortkedjig fettsyra)
 • Bakterier (goda tarmbakterier, kommensala tarmbakterier och oönskade bakterier)
 • Butyrat (kortkedjig fettsyra)
 • Calprotektin (en biomarkör som effektivt skiljer mellan IBS och IBD)
 • Cryptosporidium (ett så kallat urdjur, protozoa, som kan spridas från person till person genom direkt och/eller indirekt kontakt eller via fekalt förorenat vatten eller via födoämnen)
 • Elastas (kan användas för diagnos eller uteslutning av exokrin pankreasinsufficiens – korrelationer mellan låga nivåer och kronisk pankreatit samt cancer har rapporterats)
 • Fett i avföringen (används för att bedöma fettabsorption och att detektera steatorré, d.v.s. fettrik avföring till följd av malabsorption vid bland annat pankreassjukdom)
 • Giardia lamblia (ett så kallat urdjur, protozoa, som infekterar tunntarmen och utsöndras via avföringen – smittan sker vanligen via fekalt förorenat vatten, ibland via födoämnen och smittan kan även spridas från person till person, inklusive sexuellt)
 • Jästsvamp (t.ex. Candida albicans)
 • Kolhydrater (kan indikera kolhydratmalabsorption)
 • Laktoferrin (en biomarkör som effektivt skiljer mellan IBS och IBD).
 • Lysozym (ett enzym som utsöndras på det ställe i mag-tarmkanalen där det råder inflammation och förhöjda nivåer har identifieras hos individer med IBD).
 • Muskelfibrer (en indikator på ofullständig matsmältning – uppblåsthet, gasbildning, känslor av ”övermättnad” kan associeras med större mängder muskelfibrer)
 • Ockult blod (blödning)
 • Parasiter
 • pH (fekalt pH är i stor utsträckning beroende av bakteriell fermentering av fibrer)
 • Propionat (kortkedjig fettsyra)
 • Röda blodkroppar (kan indikera bakterie/parasitinfektion eller inflammation)
 • Slem (kan uppstå vid bakterie- och parasitinfektioner, vid irriterade slemhinnor och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
 • sIgA (sekretorisk IgA är en markör för sekretorisk immunitet i tarmen och tarmbarriärfunktion – förhöjda nivåer av sIgA har associerats med ett uppreglerat immunsvar)
 • Valerat (kortkedjig fettsyra)
 • Vegetabiliska fibrer (kan vara en indikation på otillräcklig tuggning av föda eller att intag av föda sker ”på språng”)
 • Vita blodkroppar (kan uppstå vid bakterie- och parasitinfektioner, vid irriterade slemhinnor och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).

Även följande undersöks:

 • Avföringens färg (kan påverkas av olika hälsoobalanser, men även av föda och kosttillskott)
 • Avföringens konsistens (kan variera beroende på transittid och vattenabsorption)

Övrigt:

 • Helicobacter pylori (även kallad magsårsbakterie)

Detaljerad information

Denna omfattande avföringsanalys med parasitologi är en icke-invasiv metod som gör det möjligt att objektivt utvärdera kommensala bakterier, patogena bakterier, jästsvamp/svamp och parasiter. Exakt identifiering av patogena arter och känslighetstestning underlättar väsentligt valet av de mest lämpliga farmaceutiska eller naturliga behandlingsmedlen.

Viktig information om matspjälkning och absorption kan fås genom nivåerna av elastas (exokrin pankreatisk sufficiens), fett, muskel fibrer och vegetabiliska fibrer och kolhydrater i avföringen. Inflammation kan öka tarmpermeabiliteten väsentligt och försämra upptaget av näringsämnen. Graden av inflammation, oavsett om den är orsakad av patogener eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kan utvärderas och övervakas genom att undersöka nivåerna av biomarkörer såsom lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem. Dessa markörer kan användas för att skilja mellan inflammation i samband med potentiellt livshotande inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), vilket kräver livslång behandling och mindre allvarlig inflammation som kan associeras med irritabel tarm (IBS), vilket ofta beror på närvaron av tarminvasiva patogener. Laktoferrin är endast markant förhöjd före och under de aktiva faserna av IBD, men inte vid IBS. Sekretorisk IgA (sIgA) är det dominerande immunoglobulinet i exokrina sekret såsom modermjölk, saliv, tårar samt andningsvägarnas och tarmarnas slem.  I mag-tarmkanalen förhindrar det att patogener och antigener binder till slemhinnan.

En viktig förutsättning för en god hälsa är födan vi konsumerar bryts ner på ett lämpligt sätt och att näringsämnena sedan effektivt absorberas för vidare transport till portacirkulationen. Dessutom bör mikrober, större partiklar av fiber och osmält föda bör hålla sig inom tarmlumen. Ett dåligt näringsupptag och en nedsatt mag-tarmbarriärfunktion, som är fallet vid “läckande tarm”, kan bero på ett antal orsaker, inklusive:

 • Låg magsyraproduktion
 • Kronisk maldigestion (nedsatt matspjälkning)
 • Födoallergenpåverkan på tarmabsorberande ytor
 • Bakteriell överväxt eller obalanser (dysbios)
 • Patogena bakterier, jästsvamp eller parasiter
 • Användning av NSAID och antibiotika

En nedsatt tarmfunktion kan bidra till utvecklingen av födoämnesallergier, systemiska sjukdomar, autoimmun sjukdom och toxisk överbelastning av ämnen som under normala förhållanden transporteras ut från kroppen med avföringen. Åtgärderna som kan vidtas för att återställa nedsatta mag-tarmfunktioner kan inkludera eliminering av patogener och exponering för irriterande ämnen, tillsats av saltsyra, matsmältningsenzymer och pre- och probiotika samt reparation av slemhinnorna i mag-tarmkanalen.

Övrig information

Typ av test: Avföringsprov (två dagars insamling av avföringsprov)

Pris för test: 577,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här