Comprehensive Digestive Stool Analysis 2.0/Parasitology (CDSA2.0/P) – mag-tarmtest

Comprehensive Digestive Stool Analysis 2.0/Parasitology (CDSA2.0/P) är ett laboratorietest som utvärderar mag-tarmhälsa och eventuell parasitförekomst. Detta omfattande mag-tarmtest ger en unik inblick i din mag-tarmhälsa genom att bedöma en kombination av olika biomarkörer.

Modern teknik möjliggör användning av ett växande antal biomarkörer som finns i avföringen för att komplettera, och ofta ersätta, mer invasiva tester av mag-tarmfunktionen. Medan den mest uppenbara rollen hos människans mag-tarmkanal är införlivandet av näringsämnen och energi från kosten och eliminering av avfallsprodukter och toxiner, är det nu klart att funktioner i mag-tarmkanalen inte bara påverkar mag-tarmhälsan, utan hela människoorganismen.

Både lokala och systemiska hälsoproblem kan börja som obalanser i mag-tarmfunktionen. Några av konsekvenserna av obalanserad mag-tarmhälsa är:

 • Maldigestion (nedsatt matspjälkning)
 • Malabsorption (nedsatt absorption)
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Förändrad immunfunktion i mage och tarm
 • Överväxt av bakterier/svamp
 • Kronisk dysbios (kronisk obalans i tarmens mikrobiota)

Comprehensive Digestive Stool Analysis 2.0/Parasitology (CDSA2.0/P) utvärderar:

Matspjälkning/Absorptionsmarkörer (nedbrytning och absorption av näringsämnen från födan)

 • Matspjälkningen omfattar de funktionella aktiviteterna som tuggning, magsyraproduktion, pankreasaktivitet, gallproduktion och upprätthållande av tarmens borstbräm
 • Absorptionen beror på alla ovanstående faktorer samt en hälsosam tarmslemhinna.

Immunologimarkörer (immunologisk respons, inflammation)

 • Eosinofilprotein X (EPX), en biomarkör som återspeglar IgE-medierad inflammation och vävnadsskada och kan bli förhöjd vid celiaki, kollagen kolit, mask/parasitinfektion och IgE-medierade födoämnesallergier (förhöjt EPX kräver ytterligare diagnostiktestning för att bestämma orsaken).
 • Calprotectin, en biomarkör som effektivt skiljer mellan IBS (Irritable Bowel Syndrome, dvs. irritabel tarm) och IBD (Inflammatory Bowel Disease, d.v.s. inflammatorisk tarmsjukdom).

Metabola markörer

 • Tarmmetabolismen är representativ för bakteriell miljö, primärt genom närvaro av kommensala bakterier.
 • Metaboliska aktiviteter inkluderar slemproduktion, vitaminsyntes och absorption, dekonjugering av steroidhormoner och gallsyror, fettreglering och SCFA-metabolism, vilka kräver en normal population av kommensala bakterier utan aktiv bakteriell, viral eller parasitisk infektion.

Mikrobiella markörer (bakterier och svamp)

Parasitologi

 • Mikroskopisk undersökning av avföringsprov för ägg och parasiter (O & P), gold standard för diagnos av många parasiter
 • Enzymimmunanalys (EIA) för identifiering av vanliga parasiter (Cryptosporidium, Entamoeba histolytica och Giardia lamblia)

När bör CDSA/P 2.0™ övervägas?

CDSA 2.0 kan avslöja viktig klinisk information om många vanliga symtom som gasbildning, uppblåsthet, buksmärta, diarré och förstoppning. Denna avföringsanalys ger också bedömning för en differentiell diagnos mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och irritabel tarm (IBS), plus en tillförlitlig bedömning av exokrin bukspottkörtelfunktion. Dessutom kan individer med riskfaktorer för parasitförvärv utvärderas med CDSA 2.0.

Mer om CDSA/P 2.0™

Denna omfattande laboratorieanalys ger en unik inblick i mag-tarmhälsan genom att bedöma en kombination av nya avföringsbiomarkörer. CDSA 2.0 ger information om:

Matspjälkning/Absorption:

 • Pankreaselastas 1
 • Putrefactive SFCA (Short-Chain Fatty Acids). När proteiner eller deras nedbrytningsprodukter når kolon, fermenteras de av organismer till karakteristiska kortkedjiga fettsyror (SCFA), isovalerat, isobutyrat och valerat. Höga nivåer kan t.ex. vara en indikator på låg saltsyraproduktion, nedsatt enzymproduktion, skadad tarmslemhinna eller SIBO.
 • Ytterligare biomarkörer som finns tillgängliga
  • Kymotrypsin
  • Fekala fetter (fetter i avföringen)

Inflammation/ immunologi:

 • Eosinofilprotein X (EPX)
 • Calprotectin

Metabola markörer:

 • Fördelaktiga kortkedjiga fettsyror (SCFA) med n-butyrat
 • pH
 • Beta-glukuronidas
 • Sekundära gallsyror
 • Litocholsyra (LCA)
 • Deoxicholsyra (DCA)
 • Förhållandet mellan LCA/DCA

Mikrobiella markörer:

 • Fördelaktiga bakterier
 • Ytterligare bakterier
 • Mykologi
 • Parasitologi – mikroskopisk undersökning)
 • Parasitologi – enzymimmunanalys (EIA)
  • Cryptosporidium
  • Giardia lamblia
  • Entamoeba histolytica

Varför CDSA/P 2.0™?

Både lokala och systemiska hälsoproblem kan börja som obalanser i mag-tarmfunktionen. CDSA 2.0  ger klinisk information för individer med mag-tarmbesvär. Analysen hjälper till att identifiera orsakerna till besvären och ger vägledning inför riktade behandlingar.

Övrig information

Typ av test: Avföringsprov

Pris för test: 621,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här