Complete Thyroid Profile (TSH, fT3, fT4, & TPO) – sköldkörtelfunktionstest

Complete Thyroid Profile är ett laboratorietest som utvärderar sköldkörtelns funktion. Detta sköldkörtelfunktionstest mäter sköldkörtelmarkörerna TSH, fT3, fT4 och TPO, för att ge en bedömning av en persons sköldkörtelfunktion. 

Sköldkörtelsjukdom eller dysfunktion (sköldkörtelrubbning) kan förklara ett stort antal symptom, men det är notoriskt underdiagnostiserat. Befolkningsstudier som Colorado Thyroid Disease Prevalence Study visar att upp till 10 % av amerikanerna kan ha sköldkörteldysfunktion, definierad som avvikande nivåer av tyreoideastimulerande hormon (TSH).

Uppenbar hypotyreos, med dess karakteristiskt höga TSH och låga nivåer av cirkulerande tyroxin (T4), eller hypertyreos, med låga TSH-nivåer och höga T4-nivåer (t.ex. Graves sjukdom), är relativt lätta att känna igen kliniskt. Men ett förhöjt TSH i samband med normala sköldkörtelhormonnivåer, definierad som subklinisk hypotyreos, antas vara närvarande hos 4-10 % av den allmänna befolkningen och hos upp till 20 % av kvinnor över 60 år, medan ett låg TSH och normala sköldkörtelhormonnivåer, eller subklinisk hypertyreos, förekommer hos cirka 2 % av befolkningen och är vanligast hos kvinnor, svarta och äldre.

Sköldkörtelhormoner är huvudsakligen involverade i att styra cellernas metaboliska aktivitet, och en korrekt reglerad sköldkörtel är därför grundläggande för ett brett spektrum av biokemiska processer i kroppen. Subklinisk hypotyreos och hypertyreos kan därför leda till symptom även om hormonnivåerna verkar vara normala, eftersom detta avvikande TSH indikerar att det fortfarande finns en störning i sköldkörtelregleringen och eftersom sköldkörtelhormonaktiviteten kan påverkas av interaktioner med andra hormonsystem, särskilt östrogener och kortisol, samt av vissa näringsbrister. Hantering av sköldkörteldysfunktion kräver förståelse för dessa interaktioner och noggrann övervakning av behandlingen med regelbundna sköldkörtelfunktionstester.

Förekomsten av tyreoideaperoxidasantikroppar (TPO-ak) har visats vara behjälpligt för att diagnostisera sköldkörtelsjukdom hos patienter med avvikande TSH och/eller milda sköldkörtelsymptom och används för att indikera förekomst av autoimmun tyreoidit (Hashimotos sjukdom, den vanligaste orsaken till uppenbar hypotyreos), eftersom 95 % av dessa individer har positiva TPO-antikroppar.

Symptom och tillstånd:

 • Minnesproblem
 • Depression
 • Problem att tänka klart
 • Svullen tunga
 • Sömnighet
 • Trötthet
 • Svaghet
 • Torr hud och spröda naglar
 • Torra spruckna hälar
 • Muskelsvaghet
 • Ingen sexlust
 • Värmeintolerans
 • Överdrivet håravfall
 • Glesare ögonbryn
 • Hes röst
 • Förstoppning
 • Blir lätt uppskrämd
 • Sömnlöshet
 • Oregelbunden mens eller riklig menstruationsblödning
 • Muskelkramper
 • Viktökning
 • Oförmåga att tolerera kyla
 • Oförmåga att tolerera värme
 • Snarkning

Följande testas:

 • TSH – sköldkörtelstimulerande hormon
  TSH, tyreoideastimulerande hormon, eller sköldkörtelsimulerande hormon, produceras av hypofysen och verkar på sköldkörteln för att stimulera produktionen av T4, tyroxin. Högre TSH än normalt kan indikera en störning i sköldkörteln, medan lågt TSH kan indikera överproduktion av T4, som via negativ återkoppling påverkar hypofysen så att den minskar produktionen av TSH. Med andra ord så innebär negativ återkoppling att ett hormon självt påverkar sekretionen av det. Lågt TSH kan också orsakas av problem i själva hypofysen, vilket resulterar i att otillräckliga mängder TSH produceras för att stimulera sköldkörteln (sekundär hypotyreos).
 • Fritt T4 – Tyroxin
  Det dominerande hormonet som produceras av sköldkörteln. T4 är ett inaktivt hormon som omvandlas till T3 i cellerna. Fritt T4 är den icke-proteinbundna delen av T4 som cirkulerar i blodet och representerar cirka 0,04 % av den totala mängden cirkulerande T4, som är tillgängligt för vävnader. Lågt TSH kombinerat med låga T4-nivåer indikerar hypotyreos, medan låga TSH-nivåer och höga T4-nivåer indikerar hypertyreos. Högt TSH och lågt T4 indikerar en sköldkörtelsjukdom, såsom tyreoidit (inflammation i sköldkörteln).
 • Fritt T3 – Trijodtyronin
  Trijodtyronin är det aktiva sköldkörtelhormonet som reglerar cellernas metaboliska aktivitet. Fritt T3 är den icke-proteinbundna delen som cirkulerar i blodet, vilket representerar omkring 0,4 % av den totala mängden cirkulerande T3 som är tillgänglig för vävnader. Förhöjda T3-nivåer ses hos individer med hypertyreos, men nivåerna kan vara normala hos de med hypotyreos.
 • TPOab – tyreoideaperoxidasantikroppar
  Tyreoideaperoxidas är ett enzym som används av sköldkörteln vid tillverkningen av T4. Hos individer med autoimmun tyreoidit (övervägande Hashimotos sjukdom), producerar kroppen antikroppar som angriper sköldkörteln, och nivåerna av dessa antikroppar i blodet kan diagnostisera detta tillstånd och ange omfattningen av sjukdomen.

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov.
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Pris för test: 203,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här