Complete Iodine Thyroid W/ Elements & Adrenal Stress – sköldkörtel- och binjurehormontest

Complete Iodine Thyroid W/ Elements & Adrenal Stress är ett laboratorietest som utvärderar sköldkörtelhälsa och binjurehormonerna DHEA och kortisol. Detta omfattande sköldkörtel- och binjurehormontest kombinerar två populära laboratorietester. 

Sköldkörtelhormoner är huvudsakligen involverade i att styra cellernas metaboliska aktivitet, och en korrekt reglerad sköldkörtel är därför grundläggande för ett brett spektrum av biokemiska processer i kroppen. Subklinisk hypotyreos och hypertyreos kan därför leda till symptom även om hormonnivåerna verkar vara normala, eftersom detta avvikande TSH indikerar att det fortfarande finns en störning i sköldkörtelregleringen och eftersom sköldkörtelhormonaktiviteten kan påverkas av interaktioner med andra hormonsystem, särskilt östrogener och kortisol, samt av vissa näringsbrister och gifter som stör sköldkörtelns funktion.

Denna testpanel kombinerar följande laboratorietester:

 • Complete Iodine Thyroid W/ Elements. Ett omfattande sköldkörteltest som utvärderar sköldkörtelmarkörer, mineraler som är viktiga för sköldkörteln och gifter som kan störa sköldkörtelfunktionen. Sköldkörtelhälsan kan påverkas negativt av näringsbrister, i synnerhet jod och selen, eller överexponering för brom, arsenik, kadmium och kvicksilver och även selen. Dessa ämnen kan hittas överallt omkring oss: i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas och i material som vi vidrör. Detta test tar hänsyn till dessa exponeringar vid bedömning av sköldkörtelfunktionen.
 • Adrenal Stress. Mäter DHEA och kortisolnivåerna vid 4 tidpunkter under dagen genom salivprov. DHEA och kortisol är så kallade steroidhormoner som produceras av binjurarna, vilka sitter som små mössor på njurarna. Obalanser i dessa binjurehormoner kan indikera en olämplig respons som kan påverka dina energinivåer, känslor och din hälsostatus på många sätt. Detta kan inkludera ångest, kroniska inflammatoriska tillstånd, allergier, kronisk trötthetssyndrom, sömnlöshet, depression, migrän, huvudvärk, återkommande infektioner, menstruationsproblem och infertilitet. Kortisol frisätts i stora mängder som svar på fysisk, fysiologisk och/eller psykisk stress. Vid akut stress skickas vita blodkroppar till deras stridsstationer för att pumpa upp vårt försvar mot sjukdom. Vid kronisk stress försämras immunförsvaret, vilket gör att vi blir mer sårbara för sjukdom, inflammation och virusinfektioner.  Vid nedsatt immunförsvar kan det således vara en god idé att mäta sina kortisolnivåer.

Följande testas:

 • Kortisol
 • Totalt DHEA
 • Tyreoglobulin (Blood Spot)
 • Totalt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T3 (Blood Spot)
 • TSH (Blood Spot)
 • TPOab (Blood Spot)
 • Jod (urin)
 • Brom (urin)
 • Selen (Urin)
 • Arsenik (Urin)
 • Kadmium (urin)
 • Kvicksilver (urin)
 • Kreatinin (urin)

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov, urinprov och salivprov.
Testprofilen är en kombination av ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret, ett urintest och salivtest som du tar själv hemma i lugn och ro. Salivtestet utgörs av 4 salivprover (5 ml) som du samlat in vid specifika tider under en 24-timmarsperiod (frysta).

Pris för test: 467,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här