Complete Iodine Thyroid With Elements – omfattande sköldkörteltest

Complete Iodine Thyroid With Elements är ett laboratorietest som utvärderar sköldkörtelhälsa. I detta omfattande sköldkörteltest utvärderas sköldkörtelmarkörer samt mineraler som är viktiga för sköldkörteln och gifter som kan störa sköldkörtelfunktionen. 

Sköldkörtelhälsan kan påverkas negativt av näringsbrister, i synnerhet jod och selen, eller överexponering för brom, arsenik, kadmium och kvicksilver och även selen. Dessa ämnen kan hittas överallt omkring oss: i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas och i material som vi vidrör. Detta test tar hänsyn till dessa exponeringar vid bedömning av sköldkörtelfunktionen.

Indikationer:

 • Depression
 • Graviditet
 • Hormonella obalanser
 • Håravfall
 • Hyper- och hypotyreos samt andra sköldkörtelproblem
 • Högt blodtryck
 • Infertilitet
 • Känna sig frusen hela tiden (när andra inte gör det)
 • Låg energi, särskilt på kvällen
 • Låg libido (sexdrift)
 • Menstruationsstörningar
 • Miljöförorening
 • Mineralbrister
 • Sämre minne och koncentrationsförmåga
 • Oregelbundna tarmvanor
 • Struma
 • Sömnlöshet
 • Torr, förtunnad, kliande hud
 • Torrt/sprött hår och torra/spröda naglar
 • Viktökning eller oförmåga att gå ner i vikt trots träning och diet
 • Vätskeretention (ödem)

Complete Iodine Thyroid With Elements sköldkörteltest rekommenderas särskilt för:

 • Individer som har symptom som stämmer in på sköldkörtelobalans (sköldkörtelrubbning) men som har fått höra deras sköldkörtelvärden ser bra ut (detta kan vara ett resultat av näringsbrist eller överdriven exponering för miljöföroreningar som blockerar sköldkörtelhormonsyntes och sköldkörtelfunktionen).
 • Alla med kända sköldkörtelproblem vars sköldkörtelmedicinering har varit svår att få ordning på.

Följande testas:

 • Tyreoglobulin (Blood Spot)
 • Totalt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T4 (Blood Spot)
 • Fritt T3 (Blood Spot)
 • TSH (Blood Spot)
 • TPOab (Blood Spot)
 • Jod (Urin)
 • Brom (Urin)
 • Selen (Urin)
 • Arsenik (Urin)
 • Kadmium (Urin)
 • Kvicksilver (Urin)
 • Kreatinin (Urin)

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov och urinprov.
Testet är en kombination av ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret, samt ett urintest som du också tar själv hemma i lugn och ro.

Pris för test: 346,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här