Celiac & Gluten Sensitivity – celiaki- och glutenöverkänslighetstest

Celiac & Gluten Sensitivity är ett laboratorietest som utvärderar eventuell förekomst av celiaki och glutenöverkänslighet (NCGS). Celiaki, även känt som glutenintolerans, är ofta odiagnostiserad och orsakas av en onormal immunrespons mot gluten, ett proteinkomplex i vete (inklusive spelt), korn, och råg. Den inflammatoriska autoimmuna responsen skadar tunntarmens slemhinna och är associerat med bland annat mag-tarmbesvär, trötthet, näringsbrister samt autoimmuna tillstånd. Glutenöverkänslighet (NCGS) kan orsaka liknande symptom men utan samma grad av vävnadsskada. Detta celiaki- och glutenöverkänslighetstest är ett smidigt fingerpricktest som du kan ta själv hemma i lugn och ro.

Det finns många antigena triggers (epitoper) i glutenproteinkomplexet som har cytotoxiska, immunmodulerande och tarmgenomträngande egenskaper.  Detta test hjälper till att skilja mellan celiaki och glutenöverkänslighet genom att utvärdera serumtitrarna IgA och IgG för deamiderad gliadinpeptid, gliadin och proteinkomplexet gluten.

Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Vad är NCGS (Non-Celiac Gluten Sensitivity)?
NCGS, från engelskans Non-Celiac Gluten Sensitivity, d.v.s. glutenöverkänslighet utan celiaki, innebär att en person som inte har celiaki ändå får reaktion av att äta gluten. Denna typ av glutenöverkänslighet orsakas av en helt annan mekanism än celiaki och hos individer med NSGS ser man därför inte de antikkroppar i blodet som tyder på celiaki. Vidare är personer med NCGS ofta skonade från de tarmskador som är vanligt förekommande hos personer med celiaki, men de kan ha liknande tarmbesvär och lida av bland annat buksmärtor, uppblåsthet, diarré och förstoppning. Förutom att ge symptom som liknar dem vid celiaki, kan NCGS även ge besvär på andra ställen i kroppen än tarmen. Exempel på sådana besvär är hjärndimma, koncentrationssvårigheter, depression, ADHD-liknande beteenden, huvudvärk, ledvärk och kronisk trötthet. Symtomen kan dessutom dyka upp flera dagar efter det att man konsumerat något som innehåller gluten, vilket gör att besvären kan vara svåra att härleda till kosten.

Immunceller som aktiveras i subendotelet i tarmen cirkulerar genom hela kroppen. Upp till 50 % av individerna med NCGS testar endast positivt för IgG anti-gliadin-antikroppar när de äter en gluten-inkluderande diet.

Skillnaden mellan veteallergi, celiaki och NCGS (NonCeliac Gluten Sensitivity)
Veteallergi orsakas av individens IgE-antikroppssvar på många klasser av veteproteiner inklusive albuminer och globuliner samt prolaminer som gliadiner och gluteniner.

IgE-reaktioner inträffar vanligtvis inom några minuter eller timmar efter exponering för ett livsmedelallergen och är sålunda ofta en omedelbar överkänslighetsreaktion.

Vid veteallergi varierar symptomen mellan olika individer och kan bland annat inkludera mag- och tarmbesvär, nässelutslag, besvär från övre luftvägar, astma och vid svår allergi även anafylaktisk chock. Symptomen vid veteallergi kan ibland förväxlas med de vid celiaki/NCGS och att testa IgE-antikroppar mot vete kan hjälp till att ställa rätt diagnos.

Celiac & Gluten Sensitivity laboratorietest kan vara användbart för/vid:

 • Alla barn med en historia på 3 eller fler antibiotikabehandlade fall av gastroenterit när de är under sex månader gamla.
 • Artrit
 • Autoimmuna tillstånd
 • Ataxi (svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser)
 • Uppblåsthet
 • Skelettsjukdom eller förlust av bentäthet
 • Diarré
 • Förhöjda leverfunktionstestvärden (t.ex. ALT, AST, ALP, albumin och bilirubin)
 • Nedsatt absorption av fettlösliga vitaminer, järn, B12 eller folsyra
 • Undermålig tillväxt (spädbarn)
 • Trötthet
 • Fertilitetsproblem
 • Hormonella problem
 • Idiopatiska neurologiska tillstånd
 • Individer som har en förstagradssläkting (föräldrar, syskon, barn) med celiaki
 • Individer som har testat positivt för genotyp HLA DQ2 och/eller HLA DQ8.
 • Järnbristanemi
 • Undernäring
 • Multipel skleros (MS)
 • Näringsbrister
 • Individer på en glutenininkluderande kost som har typ I-diabetes
 • Perifer neuropati
 • Ihållande mag-tarmsymptom som inte är associerade med förekomst av patogener i tunntarmen
 • Utslag och hudproblem
 • Schizofreni
 • Tyreoidit
 • Oförklarlig viktminskning

Celiaki är associerat med följande tillstånd:

 • Downs syndrom
 • IgA-brist
 • Tyreoidit
 • Typ I-diabetes

Följande testas:

 • Deamiderad gliadinpeptid (DGP) IgA
 • Deamiderad gliadinpeptid (DGP) IgG
 • Gliadin IgA
 • Gliadin IgG
 • Gluten IgG      

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov.
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Obs! Antikroppstest som indikerar möjlig celiaki och NCGS kommer att vara missvisande om testpersonen inte äter en gluteninkluderande kost.

Pris för test: 104,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här