Cardio ION – test för hjärt- och kärlhälsa

Cardio ION är ett laboratorietest som utvärderar näringsmässigt modifierbara riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Detta omfattande test ger en omfattande uppsättning parametrar för att bestämma övergripande näringsstatus med ett särskilt fokus på att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom (CVD) och förbättra hjärt- och kärlhälsa. Med analyssvaret medföljer även ett individanpassat kosttillskottsprogram.

Cardio ION identifierar viktiga näringsmässigt modifierbara riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom, inklusive:

 • Fettsyraobalanser som leder till kronisk inflammation, som i forskning har visats vara en av de mest sannolika orsakerna till hjärt-och kärlsjukdom
 • Högt fibrinogen som kan göra blodet mer klibbigt eller trögflytande, vilket ökar risken för blodproppar
 • Homocystein, alltmer erkänd som en viktig riskfaktor för inte bara hjärt-och kärlsjukdom, utan även stroke och demens
 • Koenzym Q10 (CoQ10), en fettlöslig, vitaminliknande substans som är involverad i viktiga biokemiska reaktioner som producerar energi i celler, och det fungerar också som en antioxidant
 • Fasteinsulin, en indikator på insulinresistens som ofta leder till metabolt syndrom, typ 2-diabetes och hjärt-och kärlsjukdom
 • Tillräckligt av antioxidantskydd, vilket i studier har visat hjälpa till att minska fettinnehåll fettavlagringar på artärväggar och begränsa cellskador som kan leda till både hjärt-och kärlsjukdom och cancer

Följande testas:

Kardiovaskulär hälsa – blod:

LIPOPROTEINFAKTORER

 • Totalt kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol (direkt bestämning)
 • Triglycerider
 • Lipoprotein (a)

KRONISK INFLAMMATION

 • Ferritin
 • Fibrinogen
 • C-reaktivt protein (högkänsligt CRP)

OXIDATIVA STRESSFAKTORER

 • Koenzym Q10
 • Vitamin E
 • Lipidperoxider
 • Homocystein

ANDRA VIKTIGA INDIKATORER

 • RBC magnesium (magnesium i de röda blodkropparna)
 • Insulin
 • Testosteron
 • Könshormonbindande globulin (sexualhormonbindande globulin, eller SHBG)
 • Fritt androgenindex (beräknat)


Homocystein – Plasma:

 • Homocystein


Granskade riskfaktorer:

 • Totalkolesterol
 • Triglycerider
 • Lipoprotein (a)
 • LDL/HDL-kvot
 • Totalt HDL
 • Ferritin
 • Fibrinogen
 • C-reaktivt protein
 • Q10
 • E-vitamin
 • Lipidperoxidas
 • Homocystein
 • RBC Magnesium
 • Insulin
 • Fritt androgenindex


Aminosyror 20 – Plasma:

 • Arginin
 • Asparagin
 • Asparaginsyra
 • Citrullin
 • Glutaminsyra
 • Glutamin
 • Glycin
 • Histidin
 • Isoleucin
 • Leucin
 • Lysin
 • Metionin
 • Ornitin
 • Fenylalanin
 • Serin
 • Taurin
 • Treonin
 • Tryptofan
 • Tyrosin
 • Valin


Näringsämnen och giftiga ämnen – RBC:

MINERALER

 • Kalcium
 • Koppar
 • Magnesium
 • Kalium
 • Selen
 • Zink

TOXISKA TUNGMETALLER

 • Arsenik
 • Kadmium
 • Bly
 • Kvicksilver

POTENTIELLT TOXISKA ÄMNEN

 • Aluminium

CoQ10 Plus Vitaminer – Serum:

 • Vitamin A
 • d-alfa-tokoferol
 • Gamma-tokoferol
 • Betakaroten
 • Koenzym Q10


D-vitamin – serum:

 • 25-Hydroxvitvitamin D, Totalt
 • 25-Hydroxvitamin D3
 • 25-Hydroxvitamin D2

Fettsyror – Plasma:

FLEROMÄTTADE OMEGA-3-FETTSYROR

 • Alfa-linolensyra (ALA)
 • Eikosapentaensyra (EPA)
 • Clupanolsyra (Dokosapentaensyra, DPA)
 • Dokosahexaensyra (DHA)

FLEROMÄTTADE OMEGA-6-FETTSYROR

 • Linolsyra (LA)
 • Gammalinolensyra (GLA)
 • Eikosadiensyra (EDA)
 • Dihomogammalinolensyra (DGLA)
 • Arakidonsyra (AA)
 • Dokosadiensyra
 • Adrenolsyra (Dokosatetraensyra, DTA)

FLEROMÄTTADE OMEGA-9-FETTSYROR

 • Mjödsyra (5,8,11-eikosatriensyra)

ENKELOMÄTTADE FETTSYROR

 • Myristolsyra
 • Palmitolsyra
 • Vaccensyra
 • Oleinsyra eller Oljesyra (oktadecensyra)
 • Gadoleinsyra eller Gadoljesyra (11-eikosensyra)
 • Nervonsyra

MÄTTADE FETTSYROR

 • Kaprinsyra (Dekansyra)
 • Laurinsyra (Dodekansyra)
 • Myristinsyra (Tetradekansyra)
 • Palmitinsyra (Hexadekansyra)
 • Stearinsyra (Oktadekansyra)
 • Arakinsyra (Eikosansyra)
 • Behensyra (Dokosansyra)
 • Lignocerinsyra (Tetrakosansyra)
 • Cerotinsyra (Hexakosansyra)

UDDAKEDJIGA (ODD CHAIN) FETTSYROR

 • Pentadekansyra
 • Heptadekansyra
 • Nonadekansyra
 • Heneikosansyra
 • Trikosansyra

TRANSFETTSYROR

 • Palmitelaidsyra
 • Totalt C:18 Trans

FÖRHÅLLANDEN FETTSYROR (BERÄKNADE)

 • LA/DGLA
 • EPA/DGLA
 • AA/EPA
 • Stearinsyra/Oleinsyra

Lipidperoxider – Serum:

 • Lipidperoxider


Organiska syror – Urin:

FETTSYRAMETABOLISM

 • Adipat (saltet av adipinsyra)
 • Suberat (saltet av suberinsyra)
 • Etylmalonat (saltet av etylmalonsyra)

KOLHYDRATMETABOLISM

 • Pyruvat
 • L-laktat
 • Beta-hydroxibutyrat

ENERGIPRODUKTION (CITRONSYRACYKELN)

 • Citrat
 • cis-Aconitat
 • Isocitrat
 • Alfa-ketoglutarat
 • Succinat
 • Fumarat
 • Malat
 • Hydroximetylglutarat

B-VITAMINMARKÖRER

 • Alfa-Ketoisovalerat
 • Alfa-Ketoisokaproat
 • Alfa-Keto-Beta-Metylvalerat
 • Xanturenat
 • Beta-Hydroxyisovalerat

METYLERINGKOFAKTORER

 • Metylmalonat
 • Formiminoglutamat

NEUROTRANSMITTORMETABOLISM

 • Vanilmandelat
 • Homvanillat
 • 5-hydroxiindolacetat
 • Kynurenat
 • Kinolinat
 • Pikolinat

OXIDATIV SKADA & ANTIOXIDANTER

 • p-hydroxifenyllaktat
 • 8-hydroxi-2-deoxiguanosin

AVGIFTNINGSINDIKATORER

 • 2-Metylhippurat
 • Orotat
 • Glukarat
 • Alfa-hydroxibutyrat
 • Pyroglutamat (PCA)

FÖRENINGAR MED URSPRUNG FRÅN BAKTER ELLER JÄSTSVAMP/SVAMP

 • Bensoat
 • Hippurat
 • Fenylacetat
 • Fenylpropionat
 • p-hydroxibensoat
 • p-hydroxifenylacetat
 • Indikan
 • Trikarballylat
 • D-laktat
 • 3,4-dihydroxifenylpropionat
 • D-arabinotol

Övrig information

Analysmetoder: LC/MS-MS, HPLC, UPLC, ICP/MS, GC /MS, Spektrofotometri, Kemiluminiscens, EIA

Typ av test: Blodprov och urinprov
Oftast kan din vårdcentral vara behjälplig med blodprovtagning mot avgift. Om inte, så kan jag hänvisa till kliniker i Stockholm som erbjuder blodprovtagning för några hundralappar. Urinprovet tar du själv hemma i lugn och ro.

Pris för test: 1397 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här