Bloodspot™ Fatty Acid Profile – fettsyraprofiltest

Bloodspot™ Fatty Acid Profile är ett laboratorietest som mäter essentiella fettsyror och transfettsyror. Fettsyraobalanser kan vara en orsakande faktor vid en rad olika kroniska hälsotillstånd. Detta fettsyraprofiltest bedömer den kritiska balansen mellan viktiga omega-6 och Omega-3-fettsyror och kan indikera behovet av fettsyratillskott och/eller modifiering av kosten. Utöver essentiella fettsyror mäts även transfettsyror.

Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Bloodspot™ Fatty Acid Profile kan ge värdefull information vid:

 • ADHD (ADHD)
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Depression
 • Fetma
 • Demenssjukdomar
 • Hormonella obalanser
 • Hår- och hudrelaterade besvär
 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Insulinresistens
 • Kardiovaskulära problem
 • Kronisk smärta/inflammatoriska tillstånd
 • Psykiska besvär och beteendestörningar
 • Viktproblem
 • Kostvägledning

Varför Bloodspot™ Fatty Acid Profile?

Från endast ett litet stick i fingret mäter detta lättanvända test viktiga omega-3 och omega-6 -fettsyror och beräknar nyckelindikatorer för att skapa en optimal balans. Transfettsyror, d.v.s. de “dåliga fetterna” i bearbetade livsmedel, mäts också.

Testet kan indikera behovet av koständringar och/eller fettsyratillskott. Med kunskap om patientens fullständiga medicinska historia och nuvarande hälsotillstånd kan testresultaten användas för att skapa ett personligt behandlingsprogram. Rapporten innehåller kosttillskottsrekommendationer för essentiella fettsyror och de mängder som indikeras av testresultat, vilket kan bidra till att stödja fettsyrabalans.

Nedan följer information om varför det kan vara värdefullt att mäta sin fettsyrastatus.

Ökad konsumtion av kosttillskott med fettsyror
Bevis på de negativa effekterna av fettsyrabrister har lett till en kraftigt ökad konsumtion av kosttillskott med essentiella fettsyror. När de ingår i cellens membranmembran fungerar dessa omega-3- och omega-6- fettsyror som förelöpare för eikosanoider som styr en mängd cellfunktioner. Balansen mellan de proinflammatoriska och antiinflammatoriska eikosanoiderna påverkas till stor del av balansen av de fettsyror som vi konsumerar. Eftersom inflammation nu har visat sig vara integrerad i så många sjukdomsprocesser kan näringsämnen som motverkar inflammation ha djupgående hälsoeffekter. För de som äter kosttillskott med essentiella fettsyror kan det vara värdefullt att veta om man intar för lite av dessa fettsyror för att de ska vara effektiva eller om det råder ett överskott av specifika fettsyror som därmed kan orsaka andra hälsoproblem.

Anti-inflammatoriska och proinflammatoriska eikosanoider
Fiskoljor från kallvattenfisk innehåller en hög koncentration av omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra). EPA är förelöpare till Serie-3 eikosanoiderna, som har potenta antiinflammatoriska effekter. Oljan från vissa växtfrön, speciellt gurkört, jättenattljus och svarta vinbär har höga halter av omega-6-fettsyran GLA (gammalinolensyra), förelöparen till de antiinflammatoriska Serie-1 eikosanoiderna. Omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra) finns i hög koncentration i fettet i rött kött. AA omvandlas till de proinflammatoriska Serie-2 eikosanoiderna, vilket ökar risken för olika sjukdomar och inflammatoriska processer i kroppen. Bloodspot™ Fatty Acid Profile kan vägleda till rätt balans avseende fettsyraintaget.

Statiner har en negativ effekt på fettsyrabalansen
Forskning har visat att HMG-CoA reduktashämmare (“statiner”) kan öka de relativa mängderna AA i blodet, vilket resulterar i en ökning av AA: EPA-förhållandet. (1) “Hög fiskoljeförbrukning rekommenderas nu för personer med hög risk för hjärtsjukdom, och våra resultat tyder på att ökat intag av omega-3-fettsyrorna LNA (ALA), EPA och DHA kan resultera i en mer gynnsam fettsyraprofil under statinbehandling.” Rutinövervakning av AA: EPA-förhållandet – en tidig markör för inflammationer – skulle vara särskilt viktigt för patienter som intar dessa kolesterolsänkande läkemedel.

Överdrivet intag av fleromättade fettsyror främjar produktionen av fria radikaler
Ett överdrivet intag av fleromättade fettsyror (PUFAs) kan leda till en ökad produktion av fria radikaler. Forskare fann att PUFA-inducerad lipidperoxidation är vanligt bland patienter som intar höga doser fettsyror utan adekvat antioxidantskydd. (2)  Klinisk hantering av fettsyra- och antioxidanttillskott kan stödjas genom testning av fettsyrabalans och mätmarkörer för oxidativ skada.

Immunsuppressiva effekter av omega-3-fettsyror
Som en följd av all den positiva undersökningen om hälsofördelarna med fiskolja och/eller GLA-rika oljor har näringsindustrin sett en explosiv tillväxt i konsumtionen av dessa tillskott. Men att inta för mycket och i fel balans kan vara skadligt. De antiinflammatoriska effekterna av omega-3-fettsyror kan faktiskt undertrycka immunfunktionen och leda till mer infektioner, dålig sårläkning och möjlig tumörtillväxt. (3) EPA:DGLA-förhållandet i Bloodspot™ Fatty Acid Profile kan hjälpa till att finjustera intaget av dessa Serie-1 och Serie-3 eikosanoidförelöpare

Följande testas:

Omega-3

 • ALA
 • EPA
 • DHA

Omega-6

 • LA
 • GLA
 • DGLA
 • AA

Förhållande/kvot

 • LA/GLA
 • AA/EPA
 • EPA/DGLA

Omega-3-index (EPA + DHA)

Transfettsyror (Total C:18)

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Pris för test: 192,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här