Bloodspot Amino Acids 20 – aminosyratest

Bloodspot Amino Acids 20 är ett laboratorietest som mäter nivåerna av 20 stycken aminosyror, inklusive essentiella aminosyror, inklusive konditionellt essentiella aminosyror samt icke-essentiella aminosyror.

Detta aminosyratest kan vara till hjälp vid tillstånd som är associerade med otillräckligt intag, nedsatt nedbrytning eller absorption av aminosyror. Aminosyraobalanser eller otillräckliga mängder aminosyror kan påverka ett brett spektrum av kroppsfunktioner, vilket ger symptom som negativt påverkar livskvaliteten. En bedömning av essentiella aminosyror, konditionellt essentiella aminosyror och icke-essentiella aminosyror stöder utformandet av individanpassade behandlingar.

Förslag på en individanpassad aminosyrablandning baserad på testresultaten medföljer varje rapport.

Bloodspot Amino Acids 20 kan vara användbart för/vid:

 • Kostrådgivning
 • Inblick i intag, nedbrytning och absorption av proteiner
 • Viktproblem

Följande testas:

Limiting Amino Acids (begränsande aminosyror)

 1. Lysine (lysin)
 2. Methionine (metionin)
 3. Tryptophan (tryptofan)

Branched Chain Amino Acids, BCAA (grenade aminosyror)

 1. Isoleucine (isoleucin)
 2. Leucine (leucin)
 3. Valine (valin)

Other Essential Amino Acids (andra essentiella aminosyror)

 1. Phenylalanine (fenylalanin)
 2. Histidine (histidin)
 3. Threonine (treonin)

Conditionally Essential Amino Acids (konditionellt essentiella aminosyror)

 1. Arginine (arginin)
 2. Taurine (taurin)
 3. Glycine (glycin)
 4. Serine (serin)

Vascular Function (vaskulär funktion)

 1. Arginine (arginin)
 2. Taurine (taurin)

Neurotransmitters and Precursors (neurotransmittorer och förelöpare)

 1. Phenylalanine (fenylalanin)
 2. Tyrosine (tyrosin)
 3. Tryptophan (tryptofan)
 4. Glutamic Acid (glutaminsyra)
 5. Taurine (taurin)

Sulfur Amino Acids, Glutathione related (svavelaminosyror, glutationrelaterade)

 1. Methionine (metionin)
 2. Taurine (taurine)

Urea Cycle and Ammonia Detoxification (ureacykeln och ammoniakavgiftning)

 1. Arginine (arginin)
 2. Citrulline (citrullin)
 3. Ornithine (ornitin)
 4. Glutamine (glutamin)
 5. Asparagine (asparagin)
 6. Aspartic Acid (asparaginsyra)

Ratios (förhållande/kvot)

 1. Phenylalanine/Tyrosine (fenylalanin/tyrosin)
 2. Glutamic Acid/Glutamine (glutaminsyra/glutamin)
 3. Tryptophan/LNAA* (tryptofan/LNAA*

*Large neutral amino acids (stora neutrala aminosyror): Leucin+Isoleucin,+Valin+Fenylalanin+Tyrosin

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov.
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Pris för test: 273,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här