Adrenal Stress – binjurehormontest

Adrenal Stress är ett laboratorietest som mäter binjurehormonerna DHEA och kortisol. Detta binjurehormontest mäter nivåerna av DHEA och kortisol vid 4 tidpunkter under dagen genom salivprov. DHEA och kortisol är så kallade steroidhormoner som produceras av binjurarna, vilka sitter som små mössor på njurarna. Obalanser i dessa binjurehormoner kan påverka dina energinivåer, känslor och din hälsostatus på många sätt. Detta kan inkludera kroniskt trötthetssyndrom, sömnlöshet, depression, ångest, migrän, huvudvärk, återkommande infektioner, kroniska inflammatoriska tillstånd, allergier, menstruationsproblem och infertilitet.

Kortisol frisätts i stora mängder som svar på fysisk, fysiologisk och/eller psykisk stress. Vid akut stress skickas vita blodkroppar till deras stridsstationer för att pumpa upp vårt försvar mot sjukdom. Vid kronisk stress försämras immunförsvaret, vilket gör att vi blir mer sårbara för sjukdom, inflammation och virusinfektioner.  Vid nedsatt immunförsvar kan det således vara en god idé att mäta sina kortisolnivåer.

Testet kan användas till att identifiera binjureobalanser orsakade av för mycket eller för litet binjurehormon, matcha testade hormonnivåer med symptom för att hjälpa till med att utforma en individanpassad behandlingsplan, övervaka och justera behandlingen efter behov eller spåra framsteg med uppföljande tester.

Följande testas:

 • Kortisol
 • Totalt DHEA

Mer om kortisol och DHEA

Även om både DHEA och kortisol produceras av binjurebarken, så uppvisar de många motsatta effekter i kroppen.

Binjurehormonerna kortisol och DHEA påverkar:

 • Ämnesomsättningen
 • Sköldkörtelfunktionen
 • Antiinflammatorisk respons
 • Stresståligheten

Förändrade mängder kortisol och DHEA kan ha en betydande effekt på:

 • Energinivåerna
 • Motståndskraften mot sjukdomar
 • Känslomässiga tillstånd
 • Allmänna känslan av välbefinnande

Om kortisol

Kortisol har manga viktiga funktioner i kroppen, inklusive att stabilisera blodsockret under fasta (t.ex. under natten medan du sover). Kortisol hjälper också till att bearbeta fetter, kolhydrater och proteiner. Dessutom så påverkar kortisol immunsystemet.

Kortisol frisätts i stora mängder som svar på fysisk, fysiologisk och/eller psykisk stress. Om stressorerna kvarstår kan utsöndringen av glukokortikoider (steroidhormoner som bildas i binjurens bark) förlängas, vilket leder till obalans i binjurebarken.

Långvariga stressresponser är en av de främsta sjukdomsprojektorerna i vårt globala samhälle. Vissa studier visar även att förhöjda kortisolnivåer på grund av stress kan leda till degenerering av en del av hjärnan som kallas hippocampus, som är ansvarig för minnet.

Kortisol bör vara högt på morgonen och lågt på natten. Störningar av denna cykel kan ha en negativ påverkan på dina energinivåer och din vakenhetsgrad under dagen och din sömn under natten.

För mycket kortisol kan ha en negativ effekt på:

 • Ben- och muskelvävnad
 • Sköldkörtelfunktionen
 • Kardiovaskulär funktion
 • Viktkontroll
 • Sömnen
 • Reglering av glukos (blodsocker)
 • Immunförsvar (reducerat SIgA)
 • Åldrandet (påskyndande effekt)

Över tid så kan kortisolsekretionen försämras, vilket resulterar i oförmåga att reagera på stress. En nedsatt kortisolutsöndring kan bland annat ses vid:

 • Kronisk trötthet
 • Menstruella problem
 • Allergier
 • Artrit

I motsats till kortisol, har DHEA oftast anabol (uppbyggande) verkan och balanserar kroppens stressrespons.

Om DHEA

 • Är ett förstadium till aktiva könshormoner (fungerar som ett substrat för syntesen av dessa)
 • Skyddar mot degenerativa tillstånd som är associerade med åldrande (DHEA-nivåerna i kroppen är som högst i början av vuxenlivet och minskar sedan långsamt allteftersom du åldras)
 • Har inflytande på immunfunktionen och energiproduktionen
 • Påverkar insulinkänsligheten, sköldkörtelfunktionen, proteinsyntesen m.m.

Obalanser i DHEA har associerats med:

 • Nedsatt immunitet
 • Cancer
 • Depression
 • Panikångest
 • Insulinresistens
 • Fetma
 • Alzheimers sjukdom
 • Kardiovaskulär sjukdom

Varför göra Adrenal Stress binjurehormontest?

Obalanser i binjurarna kan ha ge upphov till många negativa konsekvenser i kroppen, vilket kan påverka din övergripande livskvalitet. Detta test kan avslöja dessa obalanser och ge vägledning för vad du kan göra för att komma tillrätta med dessa genom kliniskt riktade behandlingar. Dessa inkluderar hormonbehandling, näringsstöd och/eller växtbaserat stöd, samt stresshantering och livsstilsinterventioner för att förbättra livskvaliteten och potentiellt förhindra framtida följdsjukdomar av dysfunktionell hormonproduktion.

Övrig information

Typ av test: Salivprov
4 salivprover (5 ml) insamlade vid specifika tider under en 24-timmarsperiod (frysta).

Pris för test: 170,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >> 

Beställ här